Kvinnor i fokus

Vi S-kvinnor tänker återuppta den mötesserie som berör kvinnor som genomfördes under år 2005. Detta på grund av dels den efterfrågan på en fortsättning av förra serien som handlade om kvinnohjärtan, bröstcancer och stress samt dels på nya rapporter och statistik som visar på att vi inte går framåt i jämställdhetsarbetet.

Under år 2006 presenterades den nationella rapporten ”Hälsa på lika villkor”. En rapport som bygger på en nationell enkätundersökning. Den påvisar att det framkommer olikheter mellan män och kvinnor som är intressanta att belysa. Tillika har vi på tal om kvinnor och män i Norrbotten en faktabok om jämställdhetsförhållandet i Norrbotten, vilka styr i Sveriges kommuner och om manlig och kvinnlig representation.

Rapporten visar fördelningen av poster mellan män och kvinnor både i den politiska sfären och i kommuntoppen. Poster som redovisas är; kommunalråd, kommunstyrelse ordförande och vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande, kommunchef och näringslivsansvarig. Rapport 2007 - Conundrum Analys

Dessa rapporter och fakta gör att vi med tanke på de övergripande jämställdhetsmålen, i enlighet med de nationella jämställdhetsmålen som är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter på livets alla områden ser vikten av att ganomföra en ny möteserie där kvinnan sätts i fokus.

I denna serie vill vi genom olika teman belysa fördelning av makt och inflytande,villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Tillgång till utbildning och möjlighet av att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger för kvinnor. Till sist; Finns samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor som för män?

Detta är några förslag på olika teman som serien kvinnor i fokus kommer att arbeta med . Fler teman mottages gärna allt för att sätt rätt fokus på jämställdhet.
• Kvinnors hälsa
• Kultur med/av kvinnor
• Kvinnors arbetsmarknadsvilkor
• Kvinnors företagande
• Kvinnor i ett internationellt perspektiv
• Kvinnors betydelse för den regionala tillväxten

Nästa tillfälle är den 19 april på Kvinnobiblioteket då EU-parlamentariker Anna Hedh medverkar.

Vi vill med denna serie vara med och påverka kvinnors, Inflytande, delaktighet och kompetensutveckling.

Sidan uppdaterades senast: 2007-03-29 15:02