Öppet möte om skolan 24 okt

Socialdemokraterna Luleås senaste s-förening är Innerfjärdarnas s-förening som är en sammanslagning av Bergviken/Östermalm, Björkskatan och Porsöns s-föreningar.

Innerfjärdarnas s-förening arrangerade ett öppet möte om skolorna på Björkskatan. Intresset var stort, drygt hundra personer kom för att lyssna till Barn- och utbildningsnämndens förslag om framtida planer för grundskolan i Luleå. När elevantalet sjunker så måste förändringar till men det kommer inte att ske helt smärtfritt. Med 1000 färre elever i grundskolan måste någon eller några skolor läggas ner. Om man inte skär ner på lokalkostnaderna så måste man skära ner på något annat t ex på pedagoger vilket BUN inte är beredda attl göra.

Fler s-föreningar kommer att hålla öppna möten om skolfrågan och BUN kommer att använda de åsikter som kommer in som en del  av det utredningsmatrial som kommer att ligga till grund för beslutet.

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-29 13:59