Arbetsplatsbesök på SSAB

Onsdagen den 5 november gjorde riksdagsledamot Hannah Bergstedt tillsammans med LO fackens ordförande Maria Andersson Nordström och Luleå AK ombudsman Ingela Uvberg Nordell arbetsplatsbesök på SSAB. Vi fick en inblick i denna enormt avancerade industri som stålindustrin är. Det var ganska fascinerat att se trots den avancerade teknik och allt som styrs och övervakas av datorer krävs det ända ett hantverkskunnande när man blandar ämnen till stålet. Vi han även med att diskutera olika viktiga arbetsrelaterade politiska frågor så som rehabilitering, förändringar i våra trygghetssystem som genomförts sedan vi fått en borgelig regering.
Vi fick av de arbetare vi träffade även en inblick i arbetet med rehabilitering på SSAB och hur bra de tycker att företaget tar hand om sina anställda vid sjukdom eller arbetsskada, något som de tycker fler företag och även kommuner bör ta efter.

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-06 09:41