Europas framtid - studieupptakt för Europastudier

INBJUDAN

Vi inbjuder till en konferens och studieupptakt för Europastudier måndagen den 3 mars 2008
på Sunderby folkhögskola. Arrangörer är Socialdemokraterna Norrbotten, LO-distriktet i
Norrbotten samt ABF Norrbotten.

Konferensen utgör start för arbetet med att öka kunskapen om europapolitiken och stärka organisationen, allt med sikte på (s)-seger i valet till Europaparlamentet i juni 2009.

Tid: Måndagen den 3 mars 2008, samling och kaffe 09.30, inledning kl 10.00, och
 avslutning och kaffe 15.00.

Plats: Sunderby folkhögskola

Ramprogram bifogas.

Målgruppen är bred: arbetarekommunernas styrelser, valledare, och studieorganisatörer, företrädare för LO-distriktet, LO-avdelningar och fackliga avdelningar, ABFs studiesekretare
och styrelseledamöter, representanter från SSU, S-kvinnor, Broderskap och i övrigt alla som
är intresserade av europapolitik.

Ekonomi:
Vi tar ut en avgift på 300 kr per deltagare. I avgiften ingår konferenskostnad, kost och reseersättning enligt partidistriktets reglemente. Vi förutsätter samåkning. Eventuell förlorad
arbetsförtjänst måste lösas på hemmaplan.

Anmälan om deltagande sker på bifogad blankett via e-post info@norrbotten.sap.se
Sista anmälningsdag är tisdag 26 februari.

Välkommen!
SOCIALDEMOKRATERNA NORRBOTTEN

Ingabritt Bergmark

Europas framtid - studieupptakt för Europastudier
Tid:   Måndagen den 3 mars 2008
Plats: Sunderby folkhögskola, Södra Sunderbyn

RAMPROGRAM

09.30 Samling, kaffe
10.00 Inledning

10.10 Europas framtid 
 Europaparlamentet - vad är det? Aktuella frågor och framtidsvisioner
 Göran Färm, europaparlamentariker (s)
 Inledning och samtal

11.30 Heta stolen - unga (s) frågar Göran Färm
 
12.00 Lunch (media för Göran F i anslutning till lunch)

13.00 Fackens Europa
 
 Norra Sverige och Europa 

14.00 Med sikte på valseger i juni 2009   
 - gemensam diskussion

15.00 ca Avslutning och kaffe

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-08 15:05