Europas framtid med Göran Färm

Europas framtid - studieupptakt för Europastudier den 3 mars 2008 på Sunderby Folkhögskola.

Ett 40-tal socialdemokrater hade samlats för att diskutera EU och kommande EU-val.

Landstingsråd Kent Ögren inledde mötet och talade under rubriken Norra Sverige och Europa.

Kent Ögren talade om fyra trender i Europa och hur dessa påverkar oss:
1. Den regionala nivåns betydelse i den samlade tillväxt- och utvecklingspolitiken.
2. Tyngdpunktsförskjutning från omfördelande regionalpolitik till tillväxtskapande utvecklingspolitik
3. Nya arbetssätt – flernivåstyrning och partnerskap
4. Tilltagande regional medvetenhet.

Den politiska kartan håller på att ritas om, idag talar vi om Regional politik istället för regionalpolitik där regionalpolitik förr mest har bestått av stödinsatser från staten. Den regionala politik vi har idag handlar om att hitta den egna kraften för att utveckla och skapa tillväxt i regionen. Detta medför förändringar i det politiska uppdraget. Vi måste ha en bra omvärldsbevakning och en god överblick. Det är viktigt att behärska nya beslutsnivåer och nya samarbetsformer, ta ansvar för kompetensutveckling, ta tillvara partiets och regionens intresse.

Göran Färm pratade om vad EU-parlamentet är?

Göran gav en kort beskrivning om hur EU-parlamentet fungerar och skillnaderna mellan EU-parlamentet och Riksdagen för att sedan komma in på hur vi idag ställer oss till EU. Något har hänt i opinionen till EU, de flesta parter har kommit över tröskeln om att vara med eller inte. EU har idag en bredare acceptans och det är dags att fokusera på sakfrågor och framtiden. Göran kallade år 2009 för superår.

Vad gäller valet:
• Val till parlamentet
• Ny kommission
• Svenskt ordförandeskap 2:a halvåret 2009
• Köpenhamns toppmöte om klimat
• Heltidsöversyn av långtidsbudget CAP (jordbrukspolitiken)
• Refamsfördraget träder i kraft?
• Nya möjliga euro-länder (Litauen, Polen) samt ev en ny medlem – Kroatien

Nyckelfrågor:
1. Fördraget
2. Utrikespolitik
3. Klimat/energi
4. Utvidgning av EU
5. Inre marknad
6. Socialt Europa

Frågor till Göran Färm

Vad kan man göra åt det låga valdeltagandet?
• Nytt och främmande, motståndet till medlemskap i EU.
• Kan gå att vända beroende på vilka frågor vi använder i EU-valet.
• Hela partiet måste ut och arbeta i EU-valet för att vi ska nå ut och få engagemang hos väljarna som gör att de går och röstar.

Hur kan vi lyfta in EU-frågor i våra nationella val till Riksdag, Landsting och Kommun?
• Klimatfrågan är t ex en sådan fråga som är lokal, nationell och internationell.

Hur bemöter vi Sverigedemokraterna, hur tar vi dialogen?
• De kan t ex mötas med klimat-/miljöfrågor samt arbetsrättsfrågor.

Varför internationellt fackligt arbete?
• Solidaritet
• Motverka social dumpning
• Stärka fackföreningar i världen
• Politisk påverkan
• EU
• Världen
• Globalisering

Hur ska vi vinna EU-valet?
• Bygga upp kompetens och argument varför ett socialt Europa är viktigt.
• Konkretisera valmanifestet till lokal nivå.
• Arbeta aktivt i EU-valet.

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-05 14:40