Möte om företagande i Luleå

Stadsviken/Malmudden s-förening anordnade ett medlemsmöte den 2 juni under temat ”Företagandet i Luleå”.

 

VD Anders Henriksson inledde och berättade om verksamheten på Hermelinen och hur verksamheten vuxit sedan starten.

1990 startade Läkarhuset Hermelinen.

2004 började man med klinisk läkemedelsforskning.

2007 utvecklades och startades Hermelinens företagshälsa.

2008 under september kommer en verksamhet att starta för överviktiga.

 

Förutom samverkan mellan de olika egna företagsdelarna har man även ett nära samarbete med Tandläkare, Helex och sjukgymnasterna i huset. De olika verksamheterna med olika kompetenser blir ett komplement både när det gäller kunskap och att hitta/få nya kunder. Under år 2007 var genomströmning i huset 345 000 personer en imponerande siffra.

 

Nästa föreläsare var Peter Eriksson VD Norrbottens media och f d VD på Exait. Han föreläste under temat - en subjektiv betraktelse från en företagare i Luleå.

 

Peter lyfte bland annat följande punkter:

 • Norrbottens uppbyggnad - den stora organisationen är vår tillgång och vårt gissel. Peter menade att i stora organisationer är det lätt att glömma hur pengar genereras.
 • På randen i världen finns vi i periferin vilket medför att vi måste vara kunniga på att kommunicera ut det vi vill sälja
 • Postindustriella kulturen – på väg att förändras
 • Näringslivsstruktur – vi skulle behöva mer medelstora företag
 • Globalisering, strukturomvandling t ex köpa tjänster billigt utomlands

Peter pekade ut att det i Luleå skett och sker en kulturell förändring till hur man ser på entreprenörer i dag. Som exempel nämndes UF företagare och den framgång verksamheten har.

 

Det mest intressanta i Peters föredrag var ”Tankar på vad den lokala politiken kan göra”

 

Utmaningar för våra lokala politiker:

 • Entreprenader
 • Stödja UF i Luleå, bygga in den i utbildningen
 • Förbättra planarbetet
 • Utveckla näringslivsmål inom förvaltningarna
 • Ta bort rädslan för offentlig upphandling
 • Jobba med variabler som påverkar lokala leverantörer positivt (i offentlig upphandling)
 • Bidra till att Luleå Näringsliv AB får bättre finansiella förutsättningar och ställ krav som ägare.

Sist ut efter kaffet blev Kent Ögren som berättade om arbetet som pågår inom socialdemokratin med att få fram en tydlig socialdemokratisk politik inom flera områden.

 

Vi har under 2007 och fram t o m februari arbetat med olika rådslag:

 • Skola
 • Välfärd
 •  Klimat
 • Vår värld
 • Jobb

Kent berättade om jobbrådslaget som ska ligga till grund för att ompröva och förnya jobbpolitiken, 2010 ska vi gå till val med en tydlig och framtidsinriktad jobbpolitik. I denna första del av rådslagsarbetet har fokus legat på företagaren och innovatören.

Vi fick höra ett axplock från jobbseminariet den 12 maj

 1) Entreprenören – inte bara storföretagen, vår politik ska underlätta för entreprenören att anställa och expandera, administrera, exportera och få tag i kapital. Det ska också vara enkelt och tryggt att röra sig mellan företagande och lönearbete. Sverige behöver fler kvinnor och män som vågar vara nybyggare och eldsjälar. Viktigt att få mer positiva attityder kring företagande för att ta tillvara fler bra idéer. Entreprenörskap ska ingå i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer. Goda kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar är också centralt. Fler kvinnor och män behöver den kompetens som krävs för att starta företag och för att få företagen att växa. Ett Starta-åter-stöd för driftiga företagare som misslyckats med en av sina idéer och behöver en ny chans för att komma igen.

2) Tjänstesektorn – inte bara industrin.  Sverige behöver mer utbildning, forskning och utveckling för ökad internationell konkurrenskraft i den högproduktiva tjänstesektorn. Ett nytt branschprogram bör utvecklas för tjänstesektorn med fokus på att öka produktivitet och förädlingsvärde. Investeringar i besöksnäringen bland annat genom att locka till oss fler stora evenemang, uppmuntra företagare inom design, musik och upplevelseindustri.

 

3) Jobbskapande – inte bara jobbvärnande. Den svenska modellen med omställningstrygghet har gjort att Sverige varit förändringsbenäget och stått sig väl i den internationella konkurrensen. Ett sätt att möta globaliseringen är att ligga steget före och föra en tuff, aktiv och målmedveten politik för att investera i branscher och sektorer som växer och där det finns potential.

 

4) Förändringstrygghet - inte bara inkomsttrygghet. Detta innebär bland annat att skapa en mångfald av utbildningsmöjligheter av hög kvalitet som gör att människor kan välkomna ekonomins omställning. Kompetensutveckling ger företagen större kompetens och ökar människors möjlighet att delta i omvandlingen. Sådana investeringar motverkar också arbetskraftsbristen. Utveckla ett system för kompetensutveckling i arbetslivet tillsammans med parterna på arbetsmarknaden.

 

I rådslag 2 kommer vi att utveckla vår arbetsmarknadspolitik eftersom den ger omställningstrygghet och utveckling för individen, är nödvändig för konkurrenskraften och främjar utvecklingen av välstånd i svensk ekonomi. Vi vill ha en starkare arbetslinje med mer aktiva insatser som höjer kompetensen och når ut till fler avslutade Kent Ögren med

.
Sidan uppdaterades senast: 2008-06-04 15:11