Noliamässan i Piteå

Under Nolia har våra landstingspolitiker varit aktiva i monter nr 2005. Sjukvårdsberedningen Mitt har tillsammans med övriga sjukvårdsberedningar tagit tillfället i akt att föra dialog om barns hälsa med mässbesökarna. Vi anlitade Unga Örnar som ansiktsmålare och passade på och prata med föräldrarna medan deras barn förvandlades till lejon, katter och fjärilar.

Vi fick in 100-tal svar på enkäten och de flesta som svarade tyckte att det var bra att vi lyssnade på väljarna och inte enbart jagade röster.

Sjukvårdsberedningarnas uppdrag:
De fyra hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov av hälso- och sjukvård, verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda och söka samverkan med länets kommuner.

Beredningarna ska lyssna till och föra dialog med medborgarna för att öka kunskapen om deras behov, tillgång till och konsumtion av vård. Beredningarna arbetar på uppdrag av landstingsfullmäktige. År 2008 är beredningarnas uppdrag Barns och ungdomars hälsa med fokus på barn upp till 6 år.  Beredningarna söker upp barn, föräldrar och organisationer för att föra dialog om det aktuella uppdraget.

Följande frågeställningar använder beredningarna:
• Vad får ditt barn att må bra?
• Vad är en trygg start i livet?
• Vad är trygghet för ditt barn?
• Vad behöver ditt barn bäst?

Det insamlade materialet sammanställs till en rapport som beredningarna lägger fram i landstingsfullmäktige, i rapporten kan finnas förslag till förändringar eller åtgärder.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-11 09:30