Rådslag "Vår värld" 20 jan

Vad har DU gjort för att världen ska bli bättre?

 ...och vad kan VI göra?

Laila Naraghi från SAP internationella rådslagsgrupp medverkar i en work shop.

Dag: söndag den 20 januari

Tid: kl 14.00-17.00

Plats: Lillan

Varmt välkomna!

Socialdemokraterna Luleå, SSU och S-studenter

Ur rådslag - Vår värld:

"FÖR OSS SOCIALDEMOKRATER ÄR MÄNNISKAN MÅLET – hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra. Vår vision är alla människors frihet. Vi vill bekämpa klyftor, vidga solidariteten och bidra till en värld där fattigdom och maktlöshet hör till det förgångna. I ett öppet rådslag bjuder vi in alla som vill lämna synpunkter inom utrikespolitikens och EU-politikens område. Vi ska fördjupa diskussionen, ompröva och utveckla. Vi har viljan att lyssna och förändra. Vi hoppas att rådslagets elva huvudfrågor ska inspirera till vidare diskussion. Materialet ska inte ses som en begränsning – vi täcker långt ifrån alla nya dilemman och utmaningar som dyker upp globalt. På ett övergripande plan vill vi föra samtal om vilka grundläggande värderingar och principer som bör vägleda socialdemokraternas EU- och utrikespolitik."

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-10 09:07