Vägval inför framtiden?

Alla medlemmar och ombud hälsas välkomna till repskapsmöte - vi behöver dina tankar och synpunkter för att forma framtidens politik kring välfärden.

Dag: torsdag den 3 april
Plats: IOGT-NTO-lokalen på Köpmantorget 7
Tid: kl 18.30

Stefan Ackerby, biträdande chefsekonom från Sveriges Kommuner och Landsting ger oss ett framtidsperspektiv om hur utvecklingen inom kommuner och landsting kan komma att se ut.

SKL:s uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

• Hur kommer framtidens behov av offentlig service att se ut?
• Vilka förutsättningar har vi för att möta framtida behov?
• Är den kommunala blandekonomin en väg att gå?

Varmt välkomna

Socialdemokraterna Luleå

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-26 11:01