Välfärdsvernissage 11 feb

Måndagen den 11 februari inbjöd socialdemokraterna till ett välfärdsmöte tillsammans med Kommunal, LO, ST och nätverket Kvinnor i fokus.

Över 50 intresserade hade kommit till vår Välfärdsvernissage.


Kvällen inleddes av Eva Nordmark ordförande SKTF, som pratade under rubriken "Vi kan utveckla välfärden!"  Eva Nordmark menade att äldreomsorgen är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. SKTF har gett ut en skrift som heter ”Fri och Villig” som hon rekommenderade oss att läsa. Skriften handlar ideella insatser inom äldreomsorgen. Det har funnits en rädsla att de frivilliga insatserna som också ökar, ska konkurrera ut det professionella arbetet men studier har påvisat att så är inte fallet (se mer i boken Fri och Villig).


Eva fortsatte med att äldrevården har förbättrat sig för att våra äldre ska ha ett värdigt liv t ex näringsriktig mat, kunna få en nubbe på hemmet men det finns bitar kvar att utveckla:
-ta med mannen till hemmet
-ta med hunden till hemmet
-bemötande

Äldreomsorgen går att utveckla utan mer pengar men det behövs en god ekonomi om äldreomsorgen ska utvecklas.

Vår nästa inspiratör var Inger Ehn Knobblock, utredare ST: som hade rubriken ”Välfärd för vem?”
När man möter välfärdssystemet är man ganska utsatt som individ. Då är det viktigt hur man blir bemött. Vi litar på att de pengar vi sätter in används på rätt sätt och att alla blir lika behandlade inledde Inger Ehn Knobblock sitt anförande.


Vi blir inte lika behandlade. Män gynnas av välfärden. Välfärden är en känslomässig affär där fusk i välfärdsystemet kan få förödande effekter om vi tappar tron på välfärdssystemet.
Inger tog även upp frågan om hur ska man kunna rekrytera till offentliga arbeten i framtiden. En undersökning som är gjord på 1000 studenter visar att statliga jobb rangordnas lägre av studenterna än de likvärdiga arbeten inom den privata sektorn.

Vid kaffet serverades även en vernissage där deltagarna fick ta ställning till ett antal påståenden. Detta gjordes genom att markera med en Böna ett ja eller nej. Det blev en livlig debatt med många kloka inlägg samt en hel del frågetecken inför framtiden

Den som höll ihop hela kvällen och framförallt debatten var moderator Pia Måård.

Följande frågor avhandlades under kvällen:


• Plånboken avgör förutsättningarna och kvaliteten för en bra vård, skola och omsorg.
• Arbetslöshetsförsäkringen ska vara så hög som möjligt och följa löneutvecklingen i samhället.
•  Den som medvetet försöker undanhålla inkomster för att slippa skatt ska inte ha samma rätt till vård och service som laglydiga.
•  Personer som struntar i att ta ansvar för sin egen hälsa ska inte ha samma rätt till vård.
• I ett lågenergisamhälle blir levnadsstandarden låg.
• I Luleå har vi tillräckligt bra välfärd för människa och miljö.
• Bygget av Norrbottniabanan är viktig för välfärden i vår region. 
• Medborgarlön ersätter dagens socialförsäkringssystem.
• En individualiserad föräldraförsäkring förbättrar välfärden för enskilda kvinnor och män.
• Välfärdsförsäkringar ska införas som varje medborgare kan teckna utifrån vad var och en har råd med.
•  Arbetslöshetspeng ger valfrihet och större möjlighet till arbete.
• 45 timmars arbetsvecka är lösningen för en ökad välfärd.
• Privatisering löser framtidens välfärd.
• Ideella organisationer tar ett större ansvar för välfärden t ex soppkök, städning hos äldre, viss sjukvård.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-26 13:31