Våra val av ledamöter till fullmäktige i Luleå kommun

Socialdemokraternas val av ledamöter till fullmäktige i Luleå kommun.

Med anledning av en artikel i NSD den 11 augusti om frånvaron av ledamöter på fullmäktigesammanträden i Luleå kommun vill jag ge vår syn på vilka kriterier som partiet har för att man ska bli vald till detta viktiga uppdrag.


• Jämn könsfördelning genom varannan damernas och varannan herrarnas.
• Sträva efter en åldersfördelning som stämmer överens med befolkningen i kommunen.
• Alla delar av kommunen ska finnas representerade i kommunfullmäktige.
• Bred erfarenhet från olika delar av samhället.
Detta är några exempel på krav som ligger till grund för de val vi gör förutom engagemang, intresse, förtroende och liknande grundförutsättningar för att utses som representanter för socialdemokraterna till fullmäktigeförsamlingen.


Vi tycker det är viktigt att unga människor tar på sig dessa uppdrag. Samtidigt innebär det att vi måste acceptera att de är rörliga och att det händer saker under en fyraårsperiod som att de börjar utbildning, får nytt arbete o dyl.
Samma sak är det när vi har med människor mitt i livet som bildar familj och skaffar barn. Vi måste också här acceptera att man är barnledig utan att de ska känna skuldkänslor för detta. Samtliga partier har dessutom valt ersättare för att möjliggöra att demokratin fungerar och att beslut kan fattas i laga ordning.

Det som bekymrar oss är däremot den tendens vi ser i arbetslivet, nämligen att det blir allt svårare att kunna ta tjänstledigt från arbetet pga politiska upp-drag. Det har tuffat till sig på arbetsmarknaden och organisationerna blir allt tajtare. Det är oroande inför framtiden och måste uppmärksammas av oss politiska partier och de fackliga organisationerna.

Hela vårt demokratiska system med representativ demokrati bygger på att medborgarna kan delta aktivt i det politiska arbetet och vi har idag drygt 40000 fritidspolitiker i landet som lägger ner ett viktigt och betydande arbete inom kommuner och landsting och dessa människor ska vi stödja och ge så bra förutsättningar det bara går för de upprätthåller demokratin i landet.

Britt Westerlund

Ordförande för Socialdemokraterna Luleå

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-14 11:41