21 o 22 MAJ Miljön har inga Landsgränser

Idag har EU utökats till 27 medlemsländer och det gör att EU påverkar i hög grad vår vardag och de beslut som tas i Kommuner, Landsting och Riksdag mer och mer.

Vi har lämnat frågan ja eller nej vi är med i EU och nu måste vi göra vår röst hörd. Det gör vi genom våra EU-parlamentariker som vi röstar in i EU-parlamentet.  Det är med våra röster som vi kan påverka så vi får den politik vi tycker är rätt. Därför är det viktigt att alla använder sin skyldighet och rättighet att gå och rösta.

Det finns tre viktiga frågor och en av dessa är miljön, att vi ha ett system som reglerar att vinst till ett fåtal kan inte vara det som styr vår miljö och välfärd. Att fler trygga jobb är den viktig utmaningen, vi socialdemokrater vill stimulera och uppmuntra utvecklingen som skapa nya gröna jobb i Sverige och i Europa. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för vår planet miljökraven är något vi inte kan ge vika på.
Miljöfrågan är gränslös, den frågan är så viktig så att alla bör känna vikten av att ge sin röst. Miljö Känner inga landsgränser. Vi måste arbeta fram en gemensam lagstiftning för hela EUROPA
Vi måste investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt för att möta krisen och vända utvecklingen Vi vill att det ska vara de Socialdemokratiska partierna i Europa ska styra vår välfärd och inte girighet.

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-22 23:00