Årsmöte för Socialdemokraterna Luleå

Årsmöte

Kort utdrag från årsmötet Johan Lennartsson fick varma applåder för sina välskrivna och välformulerade motioner.

Under år 2009 ska två val förrättas, EU-valet och val till kyrkofullmäktige. Det är två viktiga val som kräver planering och engagemang. Vår målsättning är att nå ett mycket högre valdeltagande än tidigare i bägge valen.

Medlemsvärvning ska prioriteras under året och målet ska vara att vi har flest medlemmar av samtliga arbetarekommuner i länet. I detta arbete måste alla delta. Det är allas ansvar att vi blir fler i partiet som vill arbeta för våra idéer. Vi ska arbeta för att alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter. Planerade studie- och utvecklingsinsatser för medlemmar och förtroendevalda är en motor i vår organisationsutveckling

 Utdrag ur Jens Tal

Jens inledde med att berätta om sig själv och om sitt engagemang i regionalutveckling. Här följer dela ur Jens Nilssons föredrag Det val vi går in i detta val är unik, vi har lagt ja eller nej bakom oss, vi har 27 länders socialdemokrater som har en gemensam valplattform. Vår egen valplan har blivit ett starkt politiskt dokument och som tydigt talar om att vi inte vill ha ett blått Europa lika lite som vi vill ha ett blått Sverige.

Nu är det dags med att bryta högerns dominans i Europa. Vi måste mobilisera och fånga den kraft som finns i samhället, den vänstervind som blåser och som säger människan framför marknaden.Valet till Europaparlamentet kommer att bli ett ideologiskt val.

En offensiv klimat politik är något som vi måste genomföra, de frågorna är livsavgörande för oss har vi ingen planet har vi inte möjlighet till att skapa jobb. Genom en offensiv klimat politik kommer nya jobb att skapas.

 Satsa på utbildning, kompetens höjande insatser för att anpassa kompetensen efter de behov som arbetsmarkanden har behov av. Riktlinjer för jobb och arbetsmarknads politik ska vara en flexibel Vi skapade kunskapslyftet hela befolkningens kompetens skulle höjas. Det blev en stor succé.

Kollektivavtalen är viktiga, vi vill att EU ska ha regler som gör att det är de lagar och regler som finns i landet ska gälla när man arbetar i ett annat land. Denna fråga är viktig att vi kan bemöta, vi måste kunna ha argument och vi måste vara beredda att ta debatten.

Det som händer i EU är viktigt för oss eftersom det påverkar oss mycket, därför är det viktigt att få ett rött Europa. Jens avslutade med uppmaningen Dessa frågor som tagits upp är de frågor som kommer att komma upp under valrörelsen och ni väljare måste ta ställning på vilket parti ni ska rösta på EU valet är lika viktig som riks lands kommunala valet 2010.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-17 16:01