Delegationsträff Storforsen

Även om det är många motioner så är det riktlinjerna som stått i fokus. Det är riktlinjerna som kommer att vara det dokument som vi ska driva vår politik med under kommande mandatperiod. 
Du kan läsa riktlinjerna och alla handlingar under bilden jobbkongressen ( klicka på bilden i mittkollumen )du kan även titta på bilder både från Storforsen och från vårt Repskap om Jobbkongressen
Det finns mycket läsvärt i våra riktlinjer har gjort några utdrag från riktlinjerna så att ni blir sugna på att läsa mer.  
(Från sid 3 och 4 riktlinjer)
Frihet och jämlikhet förutsätter varandra, och det sambandet blir bara tydligare
i vårt moderna globaliserade samhälle. Kunskap är den viktigaste nyckeln både för landets utveckling och för individens frihet. Ett lands utbildningssystem kan antingen
skapa och cementera klassklyftor, eller riva dem. Det kan öppna dörrar till frihet
genom fler möjliga framtidsval för individen, eller stänga dem. Vårt val är att öppna fler utbildningsmöjligheter för alla.

Om ökad frihet för den ene betyder större ofrihet för den andre så har inte friheten vuxit – då har klyftorna vidgats mellan människor. Fördomar, diskriminering, ökad social utslagning, klyftor mellan generationer, omfördelning av samhällets resurser från fattiga till rika – allt detta hotar vår vision om ett Sverige i solidaritet och sammanhållning. Vår dröm är ett samhälle som utvecklas
starkare därför att varje människa är fri att utvecklas till sin fulla potential

• Vi vill nå full sysselsättning. Därför ska vi ta svensk ekonomi från underskott till
en styrkeposition genom att sätta jobben först, genom att ta tillvara varje arbetad
timme, och varje människas önskan och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.
• Vi vill investera brett i kunskap så att alla människors potential att växa med utbildning och kompetens också kan leda till en starkare svensk utveckling där vi klarar klimatutmaningarna och når framgångar för våra företag och vårt land.
• Vi vill minska de klyftor som sliter isär Sverige. Stora klyftor och orättvisor utmanar
hela tanken om människors lika värde, hämmar enskilda individers frihet och möjligheter och därmed hela Sveriges utveckling. Barn och unga måste skyddas från jobbkrisens effekter.
• Vi vill åta oss uppgiften att kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av
människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi vill garantera.
Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares
vinstuttag.
• Vi vill höja Sveriges röst i världen för mänskliga rättigheter, demokrati, fred och
en stark ekonomisk utveckling byggd på social rättvisa och miljöhänsyn.
Till detta arbete bjuder vi in hela den svenska befolkningen – från norr till söder,
ungdomsgenerationerna och de erfarna, hela den mångfald av människor med olika
bakgrund som lever i Sveriges städer och samhällen.
För det är alla vi tillsammans som bär på Sveriges framtida möjligheter.

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-21 10:17