Festligt årsmöte

 
Eftermiddagen inleddes med att Britt Westerlund hälsade oss välkomna, och Let´s Dance underhöll oss med sång och musik innan föreningarna gick till sina rum för årsmötesförhandlingar. Vi avslutade söndagen genom att inta en god soppa tillsammans.

Britt Westerlund och Anders Öberg inledde mötet med att ge en beskrivning av hur landstinget drabbas av lågkonjunkturen
Hur ser omvärlden ut? Hur bedömer SKL att framtiden ser ut för Sveriges kommuner och landsting. Britt beskrev de prognoser som SKL gör och att lågkonjunkturen lett till att det ekonomiska läget snabbt förvärras för landets kommuner och lansting. I norrbotten har vi dessutom en minskning av antal innevånare som gör att skatteintäkterna minskar. Detta tillsammans med förändringar utjämningssystemet och frysta stadsbidrag innebär sammantaget minskade intäkter på nästan en halv miljard (-500 miljoner).
Anders Öberg gav exempel på att inom primärvården ska vi spara 30 miljoner kronor vi har fått in förslag som innebär en besparing på 4,7 miljoner kr. Vi har en lång väg kvar för att nå sparkraven. Vi måste därför spara in på allt som bara går, för att trots skattehöjningen i bästa fall detta år – 2009 -klara ett nollresultat. Landstinget i Norrbotten är dessutom inte ensamt. Landsting efter landsting över hela landet presenterar just nu sparprogram på miljardbelopp!
Åtgärdsarbetet ligger just nu i verksamhetens händer, det enda vi med säkerhet vet är att målet är en klart: En trygg och säker sjukvård.


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-23 13:55