Gemensam samling för nya medlemmar

Den 17 och 18 jan genomfördes introduktionshelg för nya medlemmar. Kursen arrangeras av Socialdemokraterna i Luleå och Piteå i samverkan med Sunderbyns Folkhögskola.

Kursen innehöll socialdemokraterna som organisation, vilka möjligheter ett medlemskap ger och de värderingar vi står för.

Koncentrerat grupparbete

 Genom föreläsningar, samtal, grupparbeten och praktiska övningar arbetade vi med frågor som:

  • Hur vår Politik knyter oss samman, socialdemokratin som folkrörelse.
  • Vad kan/ vill jag bidra med?
  • Vilka frågor är viktiga för mig och hur driver jag dessa frågor.
  • Hur för jag en dialog inom och utanför partiet?

Genom att ge en historisk tillbakablick på hur och varför socialdemokratin växte som en folkrörelse fick vi många givande diskussioner om våra värderingar rättvisa, solidaritet, jämlikhet, demokrati och arbete.

Var är folkrörelsen idag och vilka behov har vi idag var en av frågeställningar som vi arbetade med under helgen. Helt klart framkom från deltagarna att grunden till socialdemokratin och dess grundläggande värderingar står sig lika starka idag.

Denna helg kommer att följas upp av ett ytterligare utbildningstillfälle senare under våren vilket alla våra deltagare såg fram mot

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-19 16:26