Hur kommer den nya arbetsmarknaden att se ut?

 


                              

Karl Petersen och Yvonne Stålnacke informerade om kommunens arbete och hur lågkonjunkturen drabbar Luleå som kommun .

 Här är några röster från mötet.

• Kommunen måste satsa på att hjälpa ungdomar med jobb trots att vi har en borgerlig regering.
• Vi måste jobba med att få ungdomarna att stanna kvar i vår kommun.
• Heltidsfrågan är en viktig fråga. Signaler som kommer till Kommunal är ”Att det är tufft att få ihop till heltider.”
• Kommunen säger upp långtidssjukskrivna. Det är inte politiken som handlägger dessa uppsägningar, men det är bra om politiken ger en inriktning.

Viktiga frågor för våra riksdagsmän och riksdagskvinnor att arbeta med :
• Det finns inga pengar för ungdomar som är arbetslösa våra riksdagsmän och kvinnor bör arbeta med den frågan.
• Innan företag säger upp folk ska man göra riskbedömningar och konsekvensanalyser.
• Det är viktigt att få igång hantverksutbildningar för ungdomar, som senare ger ett jobb i industrin.
• Permitterings stöd under en period för att inte tappa kompetens.
• Vi måste slåss för socialförsäkringarna
• De nya reglerna för arbetslösa innebär en risk att ungdomar flyttar från vår kommun.
• 75 dagars regel är en katastrof.
• Felaktigheter i de nya regelverken behöver rättas till.
• Återinför gamla reglerna för a-kassan.
• Rikta pengar för kompetensväxling nu när 40-talisterna ska ersättas.
• Bygg Norrbotnia banan och investera bl.a. inom skogen.
• Vi måste få folk att se att hela folkhemstanken raseras, peka på den nedrustning som sker av det sociala skyddsnätet.
 
Britt Westerlund ställde frågan ”Kan vi skapa en mötesplats för den arbetsmarknadsresurs som i dag står utanför arbetsmarknaden?”
En fråga som vi som socialdemokrater i Luleå kommer att jobba vidare med.


 

.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-23 13:48