Inför partikongressen 2009

De 18 företrädarna för Socialdemokraterna i Norrbotten kommer bland annat att utifrån det omfattande och sedan flera år pågående rådslagsarbetet, vara med och i temagrupper forma politiken inom följande politikområdena:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik Sven-Erik Bucht Kenneth Stålnacke
2. Fler jobb och en starkare arbetslinje Tommy Nyström Stefan Andersson
3. Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete Eivy Blomdahl Lars-Olof Pettersson
4. Låt ungdomsgenerationen ta plats Yvonne Stålnacke Ida Johansson
5. Konkurrera med kunskap och forskning Karl Petersen 
6. Klimatpolitik från hot till möjlighet Robert Forsberg Jan-Åge Mikaelsson
7. Högre kvalitet i välfärden Birgitta Larsson Kurt Åke Andersson
8. Ett Sverige i sammanhållning – bekämpa klyftorna Ruschadaporn Lindmark Tobbe Lidberg
9. Kultur i brytningstid Sonia Harr 
10. En rättvis värld är möjlig Birgitta Ahlqvist 
11. En modern folkrörelse för jobb och rättvisa Hannah Bergstedt 
Under kongressdagarna kommer också närmare 50 motioner från Norrbotten att behandlas.

Partikongressen är Socialdemokraternas högst beslutande organ och till partikongressen väljs 350 ombud från de 26 partidistrikten. Partikongressen behandlar motioner, beslutar om politiska riktlinjer och väljer partistyrelse och verkställande utskott.
Inför Jobbkongressen har Socialdemokraterna genomfört rådslag om jobben, välfärden, världen och klimat och miljö. Socialdemokrater från hela landet ska där forma och fastställa en politik som ska ge valseger i valet 2010 men också bygga det svenska samhället för framtiden

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-26 20:03