KYRKOPOLITISKT SEMINARIUM

KYRKOPOLITISKT SEMINARIUM
Lördagen den 24 januari genomförde vi ett kyrkopolitiskt seminarium. Över 60 socialdemokrater samlades på Sunderbyns folkhögskolan för att lyssna på
Olle Burell och Peder Jonsson
Britt Westerlund ordförande för Socialdemokraterna i Luleå inledde genom att visa bilder som fick oss att tänka på solidaritet med världens befolkning och vikten av att bygga ett hållbart samhälle. Därefter presenterade Britt vår första gäst Olle Burell  som är biståndschef på Palmecenter, ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen, även tidigare förbundssekreterare i broderskap.

Olle Burell inledde sitt föredrag med
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” utdrag från partiprogrammet som ligger till grund för all s-politik. Därefter gick Olle Burell igenom vårt valmanifest till kyrkovalet, ett manifest i 12 punkter indelat i fyra avsnitt Frihet, Jämlikhet, Solidaritet Hållbarhet. Det blev många intressanta diskussioner om bland annat punkterna,
Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!
Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!
Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!


Efter vi intagit en god lunch föreläste Peder Jonson Domprost Luleå domkyrkoförsamling. Peder Jonson är även en av initiativtagarna till det så kallade Piteåuppropet mot mäns våld mot kvinnor. Peder gav oss en beskrivning kyrkans organisation och hur speciell den är.  Han tog även upp i sitt anförande om behovet av samverkan och samarbete i kyrkan. Han utgick ifrån Svenska Kyrkans ursprung Episkopalkyrkan.
Peder gick sedan i på värderingar och varför det är så svårt att förändra sina värderingar. Värderingar märks i våra attityder och hörs i våra åsikter.
Det var många frågor och många diskussioner i anslutning till hans anförande.

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-06 14:20