Kyrkoval – Lulekalas

Vårt budskap i kyrkovalet 2009 är Frihet –Jämlikhet – Solidaritet – Hållbarhet

Mer utvecklat står det för:

Frihet
Svenska kyrkan ska vara till för alla. Var och ens livssituation och relation till kyrkan ska respekteras. Verksamhetsutbudet ska vara så brett som möjligt och riktat mot alla åldersgrupper.  Svenska kyrkan ska arbeta för att alla människors lika värde ska genomsyra samhället.

Jämlikhet
Svenska kyrkan ska vara en jämställd mönsterarbetsplats. Vi vill fortsätta att utveckla Svenska kyrkan som en öppen och demokratisk folkkyrka. Vi är också angelägna om att ingen ska utestängas från verksamheter p.g.a. svag ekonomi.

Solidaritet
Svenska kyrkan ska höja rösten för internationell solidaritet och rättvisa och verksamheten ska präglas av solidaritet på alla nivåer. Kyrkans diakonala verksamhet, det sociala arbetet, ska utvecklas vidare. 

Hållbarhet
Barnen och ungdomarna ska sättas i centrum. Ideellt arbete i Svenska kyrkan ska underlättas. Åtgärder för hållbar utveckling och bra energianvändning ska prioriteras.

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-04 14:38