Kyrkovalsaktiviteter

Domprost Peder Jonsson kom under kvällen att prata om kyrkovalet och vikten av att vi har engagerade människor i våra församlingars kyrkoråd. Han beskrev det berikande och lärorika arbetet i kyrkorådet.  ”att sitta i kyrkorådet där vi alla arbetar för att utveckla kyrkan är att hela tiden lära sig nytt och utvecklas som person”
Det är det som 5,6 milj. i landet som är röstberättigade och de är utslaget av deras röster som kommer att påverka hur svenska kyrkan utvecklas och formas i framtiden och var ska kraften och resursen läggas.
Att rösta är en mänsklig rättighet och det ger våra förtroendevalda en möjlighet att arbeta med livsfrågor. Det är inom kyrkan som möjligheten finns att flytta fram människovärdet till en förstahandsfråga och inte som idag där den är en andrahandsfråga.

Anita Geijer och Rolf Kjell presenterade Socialdemokraternas i Luleå valmanifest där en öppen folkkyrka som är till för alla utgör grunden för valmanifestet.
Vi var alla socialdemokrater överens om att ”låt kärleken bestämma låt alla få gifta sig” äktenskap för alla. Att det är viktigt att det finns krav på kyrkan, kyrkan ska ta ställning inom många områden, konflikthantering i världen, humanitet, mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-16 18:05