”Lärarinna i politikens hårda skola”

På kvinnodagen 8 mars arrangerade Kvinnobiblioteket, RRC Norrbotten och S-kvinnor i Luleå en föreläsning med Margareta Winberg temat ”Lärarinna i politikens hårda skola” Över 150 kvinnor och män kom och tog del av Margaretas föreläsning.
Att vara kvinna i maktens korridorer kräver mental styrk. Att bli kallad fittstimmets ledare eller att bli jämförd med isbjörnar eftersom kvinnliga riksdagsledamöter enligt Stig Malms beskrivning var"som isbjörnar med stort arsle och litet huvud".

Det är kanske inte så underligt att det ser ur som det gör i Sverige Görs det tillräckliga försök för att komma till rätta med obalansen vad det gäller makt i näringslivet och politiska positioner. Enligt en undersökning som Göteborgs universitet gjort visar att i Sverige utgör män 74 procent av makteliten inom områden som politik, näringsliv, media, vetenskap, universitet, mm.

Statistik över fördelning av maktpositioner i politiken visar t.ex. att:
• i Norrbottens läns 14 kommuner med 17 kommunalråd är endast 3 kvinnor
• i Norrbottens läns 14 kommuner är endast 1 kvinna kommunstyrelsen ordförande

Kanske skulle vi behöva en 8 marsdag/ kvinnodag  varje vecka

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-09 15:04