Luleå 1:maj 2009


När 400 personer tagit plats fick vi tyvärr stänga dörrarna för dem som ville komma in. Vi slutade räkna när 98 personer gått ut genom dörren till kulturens hus på grund av platsbrist.
SSU ordförande i Luleå Jenny Ahlman inledde sitt tal med att påminna om Europavalet 7 juni.
Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det är inte ett val som handlar om ja eller nej till EU, det handlar om vilken politik vi vill se i Europa. I Europa -parlamentet sitter just nu en borgerlig majoritet med allt från de svenska Moderaterna till Berlusconis kompisar från det numera upplösta partiet Forza Italia. Läs
Där efter kom Pär Nuder vår huvudtalare som inte kunde tänka sig att fira första maj på ett bättre sätt, med det fantastiska förstamajtåget ett fullsatt Kulturens Hus där inte alla fick plats därefter inledde Pär sitt tal med man kan konstatera att nu blåser nya radikala vindar bland världens mäktigaste.
Vice ordförande i Luleå Arbetarkommun Kaj Hedstig avslutade mötet med att dela ut priser till våra hedersmedlemmar. I år gick priset till Gudrund Larsson och Evert Ronnle. Motiveringen för våra hedersmedlemmar
Larsson Gudrun Larsson har alltid värnat och arbetat för vår förening
Kommer på alla medlemsmöten berikar dem dels med sitt engagemang i allt från politiska frågor på lokal nivå till global nivå. Ser till att vi genom alltid får in pengar till vår verksamhet genom lotterier, fikaförsäljning mm. Gudrun deltar alltid aktivt i våra aktiviteter en aktiv medlem i det politiska fotarbetet. Med ett stort hjärta som värnar om alla från unga till gamla, de svaga och utsatta i vårt samhälle genom sitt politiska engagemang ser vi Gudrun som en god kandidat

Evert Ronneli född 1926 gick med i S som 17 åring. Han fick 10 kr i stöd av Malmbergets SSU att starta en förening i Sammakko. Det var en tuff uppgift, men han lyckades värva 3 medlemmar. Kommunisterna dominerade politiken då. 80 % var kommunister en Bondeförbundare och en Folkpartist och resten sossar. Evert jobbade 1946 som valförrättare och när kommunistledaren tog sig friheten att läsa igenom röstlängderna och skriva upp på tavlan fördelningen reagerade Evert. Han skrev en insändare om detta till NSD. Detta uppskattades inte i byn. Jag tycker Evert är väl värd denna utmärkelse.

Vi hade dessutom underhållning av salsa dansare och av tre fantastiska ungdommar
Marias Tal

                                      1 MAJ DELTAGARE

VI KAN INTE STÅ PASSIVA MOT DET SOM HÄNDER UTE I VÅRT SAMHÄLLE, I VÅRT SVERIGE, I VÅRT LULEÅ.
VI ÄR LIKA ANSVARIGA SOM ALLA ANDRA.
VÅR HUVUD PAROLL I ÅR ÄR – EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG!

MED DET VILL JAG PEKA PÅ DE OJÄMLIKHETER SOM FINNS,  DEN ORÄTTVISA SOM FINNS,
DET SOM MÄNNISKOR UTSÄTTS FÖR.
MEN ÄNDÅ ÄR DET MÅNGA SOM VÄLJER ATT BLUNDA.
NU ÄR DET DAGS ATT VI ÖPPNAR VÅRA ÖGON – ATT VI ÖPPNAR VÅRA GRANNARS ÖGON – VÅRA VÄNNERS ÖGON.

EN LITEN POJKE BLIR VÅLDTAGEN PÅ ETT HOTELL I ASIEN, EN LITEN FLICKA DÖR MISSHANDLAD I EN UNKEN LÄGENHET I SVERIGE.
DET KANSKE INTE ÄR DIN SYSTER ELLER DIN SON, MEN EN GÅNG HADE DE OCKSÅ NÅGON SOM BRYDDE SIG OM DEM.

DET HANDLAR OM BARN SOM ALDRIG FÅTT UPPLEVA SIN BARNDOM, ALDRIG FÅTT UPPLEVA RIKTIG KÄRLEK.

DET HANDLAR OM MÄNNISKOR SOM HAR BLIVIT SÅLDA OCH FÖRDA TILL SVERIGE – DÄR FORTSÄTTER HANDELN – SEXHANDELN, ORGANHANDELN, SLAVHANDELN!

JA – DET SKER HÄR MED, UNDER FÖRRA ÅRET FÖRDES MINST 800 KVINNOR OCH BARN IN I SVERIGE SOM VAROR. VAROR AV KÖTT OCH BLOD!

VI MÅSTE  ÖPPNA VÅRA ÖGON OCH PROTESTERA, TITTA INTE BORT!
NÄR VI ÄR UTE OCH RESER ÄR VI LIKA SKYLDIGA ATT TA VÅRT ANSVAR – VI ÄR RESE KONSUMENTER,
STÄLL KRAV PÅ HOTELLET NI VÄLJER, STÄLL KRAV PÅ FLYGBOLAGET, PÅ ARRANGÖREN.
VI SKA INTE TOLERERA SEXHANDEL, INTE I SVERIGE – INTE NÅGONSTANS!

 

                                             1 MAJ DELTAGARE

VI SKA INTE HELLER TOLERERA ATT MÄNNISKOR BEHANDLAS OLIKA, ATT MÄNNISKOR JOBBAR FÖR NÅGRA FÅ KRONOR, UNDER ORIMLIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH UNDER FEL VILLKOR, SOM T EX FÖR LÅNGA DAGAR, FÖR MÅNGA TIMMAR.

ETT STEG I RÄTT RIKTNING ÄR ATT NÄR VI GÅR OCH HANDLAR SÅ VÄLJER VI FAIR TRADE – RÄTTVISEMÄRKT! DET GÖR JAG!
DET BETYDER ATT VI HANDLAR VAROR SOM PRODUCERAS UNDER KONTROLLERADE FORMER. DÄR ARBETARNA I ALLA FALL HAR DET LITE BÄTTRE…

FÖR ATT RASKT HOPPA IN PÅ ETT NYTT SPÅR, VILL JAG OCKSÅ PEKA PÅ DET VI KAN GÖRA FÖR NORRBOTTEN – FÖR LULEÅ.

VI BEFINNER OSS I ETT LÄGE IDAG DÄR MÄNNISKOR FÖRLORAR SINA JOBB.
VI MÅSTE DRA VÅRT STRÅ TILL STACKEN OCH SE TILL ATT JOBBEN STANNAR KVAR I NORRBOTTEN, ATT DET GÅR BRA FÖR FÖRETAGEN I NORRBOTTEN, FÖR OM FÖRETAGEN GÅR BRA BETYDER DET MER ARBETSTILLFÄLLEN TILL VÅRA KAMRATER.

NÄR JAG GÅR TILL MIN LOKALA KONSUM BUTIK OCH HANDLAR VÄLJER JAG UR SORTIMENTET NÄRVARA, VILKET ÄR PRECIS SOM DET LÅTER, EN VARA SOM ÄR PRODUCERAD I MIN NÄRHET.
TRYGGT KAN JAG DÅ VETA ATT JAG BIDRAR TILL ARBETSTILLFÄLLEN I MIN NÄRHET – SAMT SÅ SPARAR VI PÅ MILJÖN OM VI KAN MINSKA PÅ TRANSPORTERNA FRÅN ANDRA DELAR AV SVERIGE.


                                      1 MAJ DELTAGARE

VET VI INTE VART VI SKA, SPELAR DET HELLER INGEN ROLL VILKEN VÄG VI TAR…


VI SAMLAS HÄR IDAG FÖR ATT VI VILL HA EN FÖRÄNDRING.
VI SAMLAS FÖR ATT VI BÄR EN GEMENSAM INSIKT OM ATT EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG.
VI SAMLAS FÖR ATT VI TROR PÅ ALLAS LIKA VÄRDE OCH RÄTT.
VI SAMLAS HÄR IDAG FÖR ATT VI LÄNGTAR EFTER ETT ANNAT SAMHÄLLE.


MAKT OCH ÄGANDE SKA INTE VARA OJÄMT FÖRDELAT.
MÄNNISKOR SKA INTE DELAS IN I RIKA OCH FATTIGA.
MED POLITISK KRAFT OCH FACKLIGA MUSKLER ÄR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG.
MEN UTVECKLINGEN GÅR BAKLÄNGES, DEN BORGERLIGA REGERINGEN GÖR SÅ ATT SKILLNADEN ÖKAR. VI HÅLLER ÅTERIGEN PÅ ATT BLI ETT LAND MED FATTIGA OCH RIKA…

LO HAR TAPPAT MEDLEMMAR - MEN DET HÖGSTA ÄR INTE ATT ALDRIG FALLA – DET ÄR ATT RESA SIG EFTER VARJE FALL!
VI MÅSTE MOTIVERA VÅRA FÖRTROENDEVALDA, MOTIVERA OSS SJÄLVA, VARA EN PÅDRIVANDE KRAFT I SAMHÄLLET.

VI MÅSTE BEVARA DEN SVENSKA MODELLEN. DET HANDLAR OM ÖMSESIDIG RESPEKT MELLAN AT OCH AG.
VI LEVER I EN GLOBAL VÄRLD. DÄRFÖR BLIR DET FACKLIGA ARBETET I EUROPAARBETET ALLT MER BETYDELSEFULLT.
HÖGERNSEUROPA ÄR ETT EUROPA MED FLER LÅGLÖNEJOBB OCH ÖKADE KLYFTOR.

VI VILL HA ETT EUROPA MED LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE OCH MINSKADE KLYFTOR.
MEN EUROPA MÅSTE BLI RÖDARE - DÄRFÖR MÅSTE VI RÖSTA I EU PARLAMENTSVALET.

MOT OSS DEN 7 JUNI STÅR SOM VANLIGT – HÖGERN OCH KAPITALINTRESSET,
MEN MOT OSS STÅR OCKSÅ DET LÅGA VALDELTAGANDET BLAND VÅRA VÄLJARE – DET MÅSTE VI ÄNDRA PÅ!

SVERIGE ÄR EN DEL AV EUROPA OCH MEDLEM I EU OCH VI PÅVERKAS AV DE BESLUT SOM FATTAS DÄR,
OM INTE VI FÖRSÖKER PÅVERKA EU, KOMMER EU ATT STYRAS AV ANDRA KRAFTER, DÄRMED OCKSÅ SVERIGE.
DIN VARDAG PÅVERKAS!

RÖSTA DEN 7 JUNI ELLER FÖRTIDSRÖSTA FRÅN DEN 20 MAJ.
EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG!


                                  1 MAJ DELTAGARE


VI VILL HA FRIHET.
FÖR OSS ÄR DET FRIHET ATT BESTÄMMA ÖVER HUR DEN EGNA ARBETSDAGEN SKA SE UT.
FÖR OSS ÄR DET FRIHET ATT SLIPPA FÖRSLITNINGSSKADOR.
FÖR OSS ÄR DET FRIHET ATT HA EN ARBETSTID SOM GER EN LÖN HÖG NOG ATT LEVA PÅ.


                           EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG!

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det är inte ett val som handlar om ja eller nej till EU, det handlar om vilken politik vi vill se i Europa.

I Europaparlamentet sitter just nu en borgerlig majoritet med allt från de svenska Moderaterna till Berlusconis kompisar från det numera upplösta partiet Forza Italia. Tyvärr innebär detta att EU i mångt och mycket styrs av storföretagens intressen.

Vi måste prata om det EU vi vill se, ett EU som sätter människan före marknaden. Ett EU där de som arbetar i Sverige ska följa svenska kollektivavtal, den fria rörligheten ska inte kunna legitimera lönedumpning. Vi måste prata om ett EU som reglerar marknaden så att ekonomins dalar inte blir alltför djupa för de människor som redan har det svårt. Ett EU som sätter solidaritet mellan Europas folk före skattesänkningar för de rika.

För visst vill vi se ett Europa där alla ska kunna få samma möjligheter. Där alla ska ha rätt till en avgiftsfri skola och en bra sjukvård – inte bara de som kan betala för det.

Jag vill se ett Europa där kvinnan får bestämma över sin egen kropp - så är det inte idag. Många länder har restriktioner när det kommer till aborter och i några länder är det till och med förbjudet, detta leder till att man antingen reser utomlands för att göra en eller utför den själv på osäkert och rent av livsfarligt sätt. Det här är ett exempel på en fråga som inte de konservativa gubbarna i Europaparlamentet ska få besluta om.

Vi borde gå före och satsa på mer miljön. Vi ska inte som den moderatstyrda regeringen prata om att minskningen av utsläpp främst ska ske i andra länder. Det är klart vi ska hjälpa andra länder ställa om, men det kräver också att vi tar hand om våra egna utsläpp. För det ska inte vara så att vi ska kunna fortsätta leva gott på andra människors bekostnad. Vi borde satsa på en utbyggnad av järnvägsnäten i Europa – det gynnar både företag och medborgare. Ett väl fungerande järnvägsnät skulle öppna upp för etablering av företag och skapa fler jobb.  

Europa måste också höja sin röst i världen. Vi måste verka för en rättvis världshandel och global respekt. Stora delar av EU:s budget går till Europeiska jordbruk, det är fel – en ko i Frankrike ska inte få mer än ett barn i Afrika.

Vi måste aktivt våga kritisera Irans köns-apartheid och förtrycket mot Latinamerikas bönder, vi måste verka för fred mellan Israel och Palestina och att Turkiet och de Balkanländer som inte är medlemmar i EU blir det för EU ska inte vara en kristen klubb. Vi måste jobba för ett Europa med tolerans och respekt för varandra, utan främlingsfientlighet som grundar sig på okunskap. EU är ett fredsprojekt som istället för att prata om hur höga våra murar ska vara borde prata om att bygga broar.
Vi måste skapa ett socialt Europa, ett Europa för alla och det kan vi bara göra tillsammans. Vi måste ha framtidstro, våga förändra och komma med visioner. För att vara lite klyschig, politik, kamrater det är att vilja något.

Rösta rött den 7 juni! Tack för mig!


 


 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-02 22:23