ÖPPET MÖTE INFÖR KYRKOVALET

Getrud Suneman inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt att tala om vikten av en öppen kyrka som bygger på värdeorden Jämställdhet, Jämlikhet, Frihet Solidaritet, Hållbarhet.
Kyrkoherde Ulla-Lena Bäckman, gav en målande beskrivning av livsvärden och systemvärden. Vikten av att livsvärden kommer före systemvärden, vi kan inte organisera oss för att sen se om det finns behov. Det är behoven som måste styra hur vi organiserar oss.
Olle Burell informerade om varför politiken ska bry sig i kyrkovalet att vi Socialdemokrater vill arbeta i Svenska Kyrkan och vi vill att våra grundvärden präglar Svenska kyrkan. 
Vi fick även en presentation av våra kyrkokandidater (se bilder). Britt Westerlund avslutade med att tacka våra kandidater för att de engagerar sig och att de ska känna hur viktiga de är, att vara folkvald är ett av de finaste uppdrag man kan ha.

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-04 10:18