S-kvinnor höjer temperaturen inför Europaparlamentsvalet

 Susanne Andersson är 45 år och kommer från Kalix . När Susanne inte jobbar med politiska uppdrag är hennes ordinarie sysselsättning: Fritidsassistent i Kalix

De politisk fråga kommer som Susanne kommer att  driva hårdast i Europaparlamentet är människan, miljön och jämställdheten är mina fokusfrågor. Susanne vill att fler kvinnor i EU och kommer att arbeta för att stimulera nätverk mellan kvinnor  i EU-länderna för att stärka varandra att ta på oss politiska uppdrag och topposter. Bara 33 % av EU-kommissionärerna och 31 % av parlamentarikerna är kvinnor. Detta  är Susannas fyra  S i Europa:
människohandel, stoppa illegal organhandel, jobba för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp göra abort.– Svenska modellen, facklig politisk EU så ska du som arbetstagare känna modellen är det svenska kollektivavtalet. Vi ska också visa på den svenska välfärdsmodellen, där ingår bl.a. en bra barnomsorg med maxtaxa, en föräldraförsäkring som gör att båda föräldrarna kan och ska
ta lika stort ansvar för barnens uppväxt, modeller som vi gärna för med oss in i EU.– S-kvinnor, jämställdhetsarbete måste integreras i alla beslut på alla politiska områden. Att få jobba heltid är en viktig fråga för kvinnors rätt till egen försörjning och kvinnors oberoende och den frågan måste drivas både i Sverige och i EU. – Samarbete, på alla nivåer, för att skapa ett hållbart klimat. Vi måste prata klimatfrågan både i det stora, som vikten av att ha järnvägar som fraktar både gods och människor, och i det lilla, vad vi medborgare kan göra, där återvinning av material är en del av miljötänkandet. Sverige och Europa behöver en socialdemokratisk politik. Genom att öka valdeltagandet minskar vi risken för främlingsfientliga partier. Den 6 juni firar vi demokratin,
den 7 juni praktiserar vi den.

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-17 21:11