Valaktiviteter i Luleå

Vi knackar dörr står i sossestugan ringer. Varje dag är fylld av valaktiviteter, medlemmar förtroendevalda gör enorma insatser föra att höja valdeltagandet och att vi Socialdemokrater ska göra ett bra val. Dagligen kommer det in idéer och förslag på aktiviteter och tips på hur vi ska bli ännu mer på tå för att öka antal aktiviteter som i sin förlängning ska göra att fler går och röstar på oss socialdemokrater.
Vad har vi gjort fram till idag?
 På Malmudden har alla dörrar knackats. Örnäset har vi knackat hela Edeforsgatan plus punkthusen. Hertsön har 2000 hushåll fått extra information av oss. I Råneå har det man stått utanför affärerna samt knackat dörr för att uppmana till förtidsröstning på Medborgarkontoret dessutom har1000 hushåll i Råneå och i byarna runt Råneå fått information och uppmaning att gå och rösta på Socialdemokraterna Tre kvällar har ägnats åt telefonringning, dörrknackning på alla studentbostäder, SSU har haft information i Sossestuga som varit placerad på Gymnasiebyn, bokbord på Universitetet, aktiviteter utanför tre affärscentrum i Luleå.
Förutom allt detta har vi en bemannat valstuga varje dag mellan kl. 10.00 - 17.30. Det sker dessutom ett stort arbete ute på våra arbetsplatser genom det arbete som våra s-fackklubbar genomför.
Vi har elva dagar kvar till valdagen och innan kl. 21.00 den 7 juni kommer vi att fortsätta vårt valarbete, men med en skillnad vi ökar takten på valaktiviteter och lägger i ytterliggare en växel.

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-27 21:55