Vi har startat EU-valrörelsen

Jens Nilsson som står som vårt 6:e namn på vår EU - lista deltog på Luleå Socialdemokraters årsmöte för att prata EU-val på Luleås som hölls i Hertsöskolans aula den 16 mars 2009
Jens var i Luleå under hela måndagen och besökte Sunderby Folkhögskola, NTI Gymnasiet för att träffa elever och lärare. Samt arbetsplatsbesök på Posten och avslutningsvis ett besök på den Gymnasiebyn. Jens Nilsson träffade drygt 80 gymnasie elever och ett fullsatt årsmöte ca 70 socialdemokrater

• Människors rättigheter är viktigare än marknaden
• Fler trygga jobb den viktigaste utmaningen är att uppmuntra utvecklingen och skapa nya jobb i Sverige och i Europa. Investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt.
• Vilka grundläggande värderingar ska styra vår välfärd. Ser vi alla människor resurser, vill vi investera för att få ett tryggare samhälle och tryggare människor.


Jens inledde sitt besök i Luleå på Sunderby folkhögskola med att ge eleverna en beskrivning av EU och hur EU har utvecklats. Idag har EU 27 medlemsländer och EU påverkar vår vardag och de beslut som kan tas i Kommuner, Landsting och Riksdag. Vi har lämnat frågan ja eller nej vi är med och nu måste vi göra vår röst hörd, Vi kan med våra röster påverka så vi får den politik vi tycker är rätt i EU, med rätt värderingar. Därför är det viktigt att alla använder sin skyldighet och rättighet att gå och rösta. Denna uppmaning fick alla under dagen. Under följadnde rubriker samtalade Jens Nilsson med elever på våra gymnasieskolor och anställda på posten

Hur vi vinner EU-valet
Människors rättigheter är viktigare än marknaden. Vi kan se hur resultatet blir när marknaden är helt fri. Vi vill inte uppleva en ny bankkris. Vi måste ha ett system som reglerar. Vinst till ett fåtal kan inte vara det som styr vår välfärd.

Stärka kollektivavtalen
Det måste finnas stark reglerat att vi följer och respekterar varje lands regler på den lokala arbetsmarknad. Sätt löntagaren före marknaden.

Framgång kräver rättvisa
Fler trygga jobb, den viktigaste utmaningen är att uppmuntra utvecklingen och skapa nya jobb i Sverige och i Europa. Investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt.

Flexibilitet och trygghet -Värderingar
Vilka grundläggande värderingar ska styra vår välfärd. Ser vi alla människor resurser, vill vi investera för att få ett tryggare samhälle och tryggare människor.

Miljö
Miljö Känner inga landsgränser. Vi måste arbeta fram en gemensam lagstiftning för hela EUROPA. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för vår planet. Miljöarbetet skapar även nya gröna jobb. Vi ska och måste minska vår påverkan på miljön Vi kommer inte att ge vika på våra miljökrav. Vi vill arbeta för ett upphandlingssystem som tar hänsyn till alla hållbarhetskriterier Ungdomar kommer att öka valdeltagande för de förstår vikten av ett mer globalt tänkande
Miljöfrågan är gränslös, den frågan är så viktig så att alla bör känna vikten av att ge sin röst.

Fred
Mångfald av människor som skapar framtiden EU måste trygga den fredliga samverkan mellan länder det kräver att varje land arbetar för fred och för att skydda de mänskliga rättigheterna. Värna om fred och de mänskliga rättigheterna är en av de frågor som kommer att lyfta valdeltagandet. Om Europas länder ser att de i ett land begås folkmord då ska EU kunna gå in och stoppa folkmord. Vi vill inte ha ett nytt krig aldrig mer ska det som hände forna Jugoslavien upprepas.

Jens avslutade med uppmaningen
Dessa frågor som tagits upp är de frågor som kommer att komma upp under valrörelsen och ni väljare måste ta ställning på vilket parti ni ska rösta på EU valet är lika viktig som riks lands kommunala valet 2010.

Frågor från eleverna
Är socialdemokraterna starka i Europa?
Nej endast ett fåtal länder i har socialdemokratisk regering.
Finns det risk att kollektivavtalen försvinner?
Ja valresultaten i de olika länderna är avgörande vi måste få ett rött EU. Ett borgligt valresultat kan leda till att försvaga kollektivavtal.
Varför röstar endast 37%
Det hänger kvar på ja och nej frågan De yngre kommer att rösta i högre utsträckning   än de äldre i detta valet
Hur gör ni för att få mer människor att rösta?
Politik har betydelse, tror vi på en klass skillnad eller tror vi på att alla människor har lika värd?
Vilka vinner på at vara med i EU och vilka förlorar i ekonomiska termer?
Finansiering är till för att göra en utjämning så att alla länder att utveckla, tex Irland och Portugal är idag inga länder som har högt prioriteringsstöd men har haft.
Hur ställer vi oss till integrering ochF RA-lagen?
En viktig fråga för Socialdemokraterna vi måste hävda integrering, Men för brottsbekämpning måste vi släppa integrering. Vi sitter fast i ett gammalt tänk tekniken och lagstiftningen måste gå hand i hand. Integritets frågor är viktig vi måste hitta nya system som passar den nya tekniken.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-17 15:03