Vår politik 2010-2014

Just nu pågår programarbetet inför valet 2014.

 

Valet 2010 - Möjligheternas Luleå

Inför valet 2010 vill vi Socialdemokrater i Luleå sätta fokus på möjligheternas Luleå. Luleå är en bra stad att bo i, med en positiv utveckling och framtidstro. 

Men vi vet även att många av våra unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och allt för många har svårt att få jobb. 
Vi socialdemokrater är aldrig nöjda, förrens alla kan få ett arbete och känner delaktighet i samhället.

Möjligheternas Luleå.pdf