Vår politik 2014-2018

Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna. Där alla känner sig trygga och har ett rikt liv. En plats där öppenhet för nya människor och nya idéer finns. Där kvinnor och män har samma möjligheter. Där det finns arbete, en bra skola och en trygg äldreomsorg.

 

Luleåregionen växer! Här finns arbeten, både inom traditionella näringar, men växer även inom nya branscher. Ett jämställt arbetsliv är nyckeln till att Luleå fortsätter utvecklas. Ett feministiskt perspektiv ska vara närvarande och genomsyra all verksamhet. En utveckling av verksamheter i hela Luleå kommun gör att vi kan använda våra styrkor: skärgården, kusten, stadskärnan, byarna, världsarvet och naturområden. Styrkor som naturen och en dynamisk utveckling runt universitetet.

 

Luleborna är nöjda med sin kommun. Vi Socialdemokrater träffar varje dag medborgare som tror på Luleås utveckling, företagare som är nöjda med kommunens handläggning, föräldrar som är stolta över sina barns skola och äldre som känner trygghet i sin vardag. Vi ser även detta resultat i mätningar och undersökningar, där Luleå nästan alltid ligger i framkant. * Luleå Kommun måste förstås fortsätta vara den självklara partnern för medborgare och näringsliv, och ha en kommunal service av högsta kvalitet.

 

Luleå ska inte vara som vilken plats som helst, vi ska vara en förebild för hur ett gott samhälle ska vara och ska fortsätta utvecklas. Ett hållbart samhälle, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  Luleå ska präglas av öppenhet och mångfald, vara en del av världen och ha hela världen här hos oss. Vårt framtida Luleå är en kommun, där vi ser möjligheter, ett levande samhälle och en plats där människor får växa och förverkliga sina drömmar.

 

Hela programmet hittar du här. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 12:04