Valberedningens förslag

Valberedningen för Socialdemokraterna i Luleå har under torsdagen sammanträtt i processen kring nominering av ny ordförande samt vice ordförande för kommunstyrelsen i Luleå. Detta arbete har engagerat medlemmarna i partiet och väljare i Luleå. Bl.a. har enskilda föreningar arrangerat öppna utfrågningar för att lära känna kandidaterna. Det är en betydande majoritet av s-föreningarna, s-fackklubbarna och kvinnoklubbarna inom Socialdemokraterna i Luleå som valt att nominera kandidater till de båda uppdragen. Valberedningen kan se att en mycket stor majoritet av stödet ligger hos Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström. Valberedningen har under kvällen informerat Socialdemokraterna i Luleås styrelse som också ställer sig bakom förslaget.

Yvonne har en bred kunskap som sträcker sig från det regionalpolitiska till det lokala. Hon har en lång erfarenhet av politiken både regionalt och kommunalt. Hon är en tydlig och stark ledare och har ett driv som är viktigt för Luleås framtida utveckling. Vid sidan av Karl Petersen har Yvonne ett ansvar för de politiska frågorna med fokus på välfärden i Luleå kommun och har de ingångar och verktyg som krävs för att leda kommunen framåt. Med uppdraget som kommunstyrelsens ordförande följer inte minst huvudansvaret för kommunens ekonomi. Med Yvonne som ledare kan vi ge väljarna besked att den politiska linje Socialdemokraterna haft de senaste åren fortsätter. 2 (2)

Till vice ordförande föreslår valberedningen Niklas Nordström. Niklas har en bred erfarenhet från såväl politik som näringsliv. Niklas var SSUS förbundsordförande 1995-99 och har även många års erfarenhet av politiskt arbete i Norrbotten. Han kommer att vara ett stort tillskott till Socialdemokraterna och Luleå kommun. Han har ett brett kontaktnät i Sverige och världen och har en lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i såväl företag som politiska strukturer.

Det är ett starkt lag som presenteras inför representantskapet den 20 maj. Med denna duo kommer vi att kunna genomföra vår starka politik och fortsätta utveckla Luleå kommun ytterligare i den positiva riktning som vi har idag.

För mer information kontakta

Lennart Thörnlund,

Ordförande, valberedningen Socialdemokraterna Luleå

070-639 24 01

Britt Westerlund

Ordförande, Luleå Arbetarekommun

070-539 41 95

Yvonne Stålnacke

070-641 55 56

Niklas Nordström

070-341 46 42

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 10:45