Därför är Socialdemokraterna för spårvagn

Det pågår en livlig debatt om Lunds planerade spårvagnssatsning. I grunden är debatten bra. Politiska förslag måste och ska tåla kritisk granskning. I efterhand är vi många som känt att Kommunens information och dialog borde ha startat tidigare och varit mer omfattande

Från socialdemokratiskt håll har vi länge engagerat oss för spårvägen i Lund av bland annat följande skäl:

För att Lund ska dra fördel av ESS och Max IV behövs fler bostäder och nya arbetsplatser. I Brunnshög som kommer att bli en helt ny stadsdel i nordöstra Lund, planeras 50 000 nya arbetsplatser och bostäder. Även sjukhusområdet, LTH, Universitetsområdet och Ideon förtätas de kommande åren. För att kunna försörja alla dessa områden med kollektivtrafik behöver vi söka nya moderna lösningar.

Det har visat sig att en modern spårburen kollektivtrafik lik den som under de senaste 10 åren byggts i många städer i Europa är det bästa alternativet. Moderna spårvagnar har en rad fördelar. Spårvagnen är bevisat överlägsen alla busslösningar i kapacitet. Varje spårvagn ersätter ett stort antal bussar eller ännu fler bilar. Moderna spårvagnar är bekväma och spårtrafik lockar bilister att välja kollektivtrafik i högre utsträckning än bussar vilket minskar biltrafiken och förbättrar stadsmiljön. Spårburen stadstrafik lyfts fram i andra europeiska städer som en kraftfull åtgärd för en bra stadsutveckling. Dessutom ger spårvagnar en energieffektivare och mer miljöanpassad trafik.

Spårvagnen är inget nytt Genombrott, en jämförelse som många försöker göra. Genombrottet var en motorväg för tung trafik genom Lunds innerstad, med rivningar av ur kulturhänsyn värdefulla byggnader som konsekvens. Inga hus behöver rivas för spårvagnen och målsättningen är att Clemenstorget ska kunna rustas upp. Träd som tas bort ska ersättas och spår dras på befintliga gator med tillräcklig bredd, i prioriterade bussgator eller nya stråk. Lärdomen är dock att trafikprojekt inte kan drivas fram utan folkligt stöd, därför är debatten välkommen.

Anders Almgren, Oppositionsråd (S), Lund

Anna-Lena Hogerud, Oppositionsråd (S), Lund

Björn Abelson, Ordförande Socialdemokraterna i Lund

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-28 15:09