Debatt: Våga analysera konsekvenserna av det fria skolvalet!

Elin Gustafsson och Anders Almgren

I dagens Sydsvenskan (26 mars 2015) lovordar folkpartiets kommunalråd Philip Sandberg och Carl Sernbo i utbildningsnämnden det fria skolvalet och de andra systemförändringar inom skolväsendet som alliansregeringen genomförde under sina åtta år vid makten. De får svar på tal av våra två kommunalråd Anders Almgren och Elin Gustafsson. Mängder av forskning visar visar att det fria skolvalet har bidragit till ökad segregation och sämre kunskapsresultat i skolan, skriver de bl a.

Här nedanför återges inläggen i Sydsvenskan

Friskoleskepsism kan tving elever att byta skola (Philip Sandbergs och Carl Sernbos inlägg)

Nästan var sjunde elev, 14 procent, av Lunds grundskoleelever, går idag i en fristående skola. Vi inom Folkpartiet anser att elever och föräldrar vet bäst vad som passar just dem, det fria skolvalet ökar mångfalden i skolan och är uppskattat. Socialdemokraterna i Lund har däremot varit tydliga med att de vill avskaffa det fria skolvalet och tvinga eleverna att gå i den skola de bor närmast. 1522 elever, som idag har valt en fristående skola i Lund, skulle tvingas tillbaka till den kommunala skolan som en följd av detta.

De flesta av Lunds vänsterinriktade majoritets ledamöter är mycket skeptiska till de fristående skolorna av ideologiska skäl, några skäl med substans tycks helt saknas.

Vi tror inte att borttagandet eller begränsningen i det fria skolvalet löser de utmaningar som skolan står inför. Tvärtom menar Folkpartiet och Alliansen att föräldrar och elever måste ha rätt att välja skola. Därför vill vi ha kvar det fria skolvalet och som kommunpolitiker fortsätta att sätta fokus på kunskap, uppvärdera läraryrkets status och hög undervisningskvalitet.

Det fria skolvalet infördes 1992 och har sedan dess utvecklats till att bli en självklar del av utbildningssystemet. Folkpartiet har tagit initiativ till mycket omfattande skolreformer genom bland annat nya läroplaner och nytt betygssystem för att få ett ökat kunskapsfokus, stärka kvaliteten och skapa likvärdighet i landets alla skolor. För oss är det oerhört viktigt att öka läraryrkets status genom arbetsro, höjda löner och fler karriärtjänster.

En vänsterpolitik som begränsar de fristående skolorna och deras möjligheter vore ett hårt slag för många Lundaungdomar och deras föräldrar. För oss liberaler är det självklart att vi politiker inte ska detaljstyra människors vardag – det finns däremot andra som inte kan låta bli politisk klåfingrighet.

Philip Sandberg (FP)Oppositionsråd

Carl Sernbo (FP)Gruppledare i utbildningsnämnden

Vi hoppas regeringen vågar analysera skolvalet (Anders Almgrens och Elin Gustafssons genmäle)

Att Socialdemokraterna i Lund såväl som Socialdemokraterna i riket står för en annan utbildningspolitik än vad Folkpartiet gör har blivit allt mer uppenbart. Under de senaste två mandatperioderna har mycket av den blocköverskridande dialogen och även samsynen kring skolans utmaningar brutits till förmån för en ideologiskt färgad borgerlig skolpolitik som framförallt har präglats av fokusering på fler och tidigare betyg samt ökad administration i form av bland annat nationella prov.

Vi Socialdemokrater, tillsammans med lärarorganisationerna och en stor del av den pedagogiska expertisen, tror inte på den politiken. Den överenskommelse som har träffats mellan regeringen och Folkpartiet när det gäller de ännu tidigare betygen har varit ett sätt att skademinimera en politik vars verkningar varit förödande för den svenska skolan.

Vi Socialdemokrater är mycket oroade över konsekvenserna av det fria skolvalet, så som det har utvecklats under de drygt 20 år som det har funnits. Denna åsikt är vi inte heller på något sätt ensamma om. Tvärtom visar mängder av forskning på att det fria skolvalets utformning har bidragit till ökad segregation, sämre kunskapsresultat, och mer ojämlika förutsättningar för barn och ungdomar.

Förändringar i det fria skolvalet är ingenting som Socialdemokraterna i Lund själva kan bestämma över utan den frågan måste utredas och beslutas om i Sveriges riksdag. Det finns just nu inga parlamentariska förutsättningar för att göra några genomgripande förändringar i systemet. Men vi hoppas att den rödgröna regeringen på allvar vågar analysera alla de faktorer som bidragit till den svenska skolans drastiskt försämrade resultat sedan 90-talets början.

Under tiden som de stora frågorna om skolans framtid diskuteras så vill vi gärna fokusera på de lokala utmaningar som skolorna i Lund står inför. Hur ska vi gemensamt tackla det faktum att Lunds kommun faller i skolmätningarna? Hur ska vi kunna ersätta och bygga nya skolor, minska storleken på klasser och barngrupper, höja lärarnas löner och minska administrationen? Vi socialdemokrater har under flera år lagt förslag för att höja kvaliteten i Lunds skolor. Förslag som har röstats ner av den samlade borgerligheten.

För oss Socialdemokrater är vikten av att säkerställa en likvärdig och jämlik skola inte klåfingrighet – det är ett självklart ansvar vi måste ta som politiker för barnens bästa och för de anställda.

Vi Socialdemokrater i Lund ser Folkpartiet som en naturlig part i sådana framtidssamtal. Våra dörrar står öppna om ni vill knacka på.

Anders Almgren ochElin Gustafsson
Kommunalråd i Lund (s)

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-26 11:45