Mattias Olssons tal 1 maj 2014

Demonstranter, mötesdeltagare!

Idag firar vi arbetarrörelsens högtidsdag.
Det är en dag när vi känner samhörighet.
Det är en dag när vi känner stolthet.
Det är första maj.

Idag kritiserar vi de orättvisor och misslyckanden som vi ser i vårt samhälle.
Och det här är dagen när vi blickar framåt.
Mot en bättre värld.

Kamrater,
2014 är verkligen ett valår.
Det är året när vi kan välja att avsluta 15 år av högerstyre i EU.
Och det är året när vi kan välja att avsluta 8 år av högerstyre i Sverige.
Med facit i handen kan vi säga att högerpolitiken har misslyckats.
Både i Sverige och i EU har den har lämnat efter sig massarbetslöshet, neddragningar i välfärden
och försämrade villkor på arbetsmarkanden.

Därför samlas vi här idag för att stå upp mot den borgerliga regeringen.
För idag är över 400 000 människor arbetslösa i Sverige.
Bara i Skåne är det 62 000 som saknar ett arbete att gå till.

Men de som kanske drabbas hårdast är de unga.
I vårt land tar 162 000 ungdomar steget ut i vuxenlivet som arbetslösa.
Unga som inte får visa vad de går för,
eller börja forma sin egen framtid.
Ungdomsarbetslösheten är en skam för det svenska samhället.
Och för individen innebär det hopplöshet, ilska och desperation.

Mötesdeltagare, detta kan vi aldrig att acceptera.
Därför samlas vi idag över hela landet under parollen:

Ingen ung utan jobb!

***

Mötesdeltagare,
Vad säger egentligen regeringen till en ung människa utan jobb idag?
Tror ni den ber om ursäkt för att den i varje läge har valt att prioritera sänkta skatter?
Nej, den säger: Ni, ni unga måste sänka era löner!
Men unga har samma utgifter som alla andra.
Det finns inga ungdomshyror, inga ungdomsräkningar och ingen ungdomsmat.

Att låta en låglönesektor växa fram kan aldrig vara lösningen.
Att döma unga till fattigdom kommer aldrig att vara lösningen!

Regeringens politik innebär att alltfler kommer till den arbetsmarknadspolitiska slutstationen, till Fas 3.
Där sitter 35 000 människor fast.
Idag är det fler som är i Fas 3, än som jobbar på ICA.

Kamrater, vårt besked är att alla behövs.
Vi vill befria alla från Fas 3
- och ge alla rätten till riktig utbildning och arbete!

* * *
Och vinner socialdemokraterna valet i höst,
då kommer vi göra långtidsarbetslöshet till en omöjlighet bland unga.
Ingen ung under 25 år ska gå arbetslös längre än 90 dagar.
Alla unga ska ha rättigheten att komma in på arbetsmarknaden
genom utbildning
genom praktik
eller genom arbete i välfärden.
Det kommer att krävas stor investeringar,
men att lämna unga i arbetslöshet och passivitet är mycket dyrare.
Därför ska vi skapa en 90-dagarsgaranti.

Ingen ung utan jobb, kamrater!

* * *

Det är också dags att ge oss på roten till ungdomsarbetslösheten:
de stora problemen i den svenska skolan.
För under varje år med borgerlig regering har skolresultaten sjunkit
– och nu sjunker de svenska skolresultaten snabbast av alla i PISA-undersökningarna.

Regeringen förstår uppenbarligen inte allvaret
– för i 2014 års budget lägger de fortfarande 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.
Trots att de talar högt om skolan, skjuter de alla investeringar på framtiden.
Det är inget annat än ett hån mot Sveriges elever!

Vi har en helt annan väg för skolan. Björn Abelsson berättade tidigare i sitt anförande hur vi socialdemokrater vill göra de investeringar som krävs för att vända skolresultaten här och nu.

Kamrater!

Om 24 dagar är det val.
Då ska de folkvalda representanterna för en halv miljard EU-medborgare utses.

Det är ett EU med stora problem som väljer ett nytt parlament.
Ett parlament som sedan 15 år har haft en borgerlig majoritet.
Eurokrisen är inne på sitt femte år och den har till och med fått en signatur.

En dikt av den irländske poeten och nobelpristagaren William Butler Yeats används flitigt i den anglosaxiska världen för att illustrera allvaret i situationen.

Den heter Återkomsten och den inleds så här:

Roterar och roterar i den utvidgande virveln
Falken kan inte höra falkeneraren;
Saker faller samman; mittpunkten kan ej längre bära;
Ren anarki släpps lös uppå världen,

Det är en dyster dikt som Yeats skrev 1919. Då var Europa var ödelagt och desillusionerat av världskriget. Idag upplever Europa en ekonomisk kris som av många jämförs med 30-talets.

Idag sätter Yeats ord på de känslor vi känner inför en utveckling där ekonomiska transaktioner sker i ett rasande tempo styrda av datorprogram,
Där kontrollen över händelseutvecklingen tycks ha gått förlorad.
Och där det som binder ihop vårt samhälle håller på att lösas upp.

Kamrater,
Idag är arbetslösheten i EU 26 miljoner.
26 miljoner… det motsvarar 12 procents arbetslöshet.
Vilket enormt slöseri med resurser och vilken förnedring för den drabbade.
Och många av dem är ungdomar. Idag börjar 6 miljoner unga européer sina vuxna liv som arbetslösa.

Detta, kamrater, är högerns största misslyckande!

***

När den internationella finanskris bröt ut 2008 var många europeiska länder dåligt förberedda.
Och idag är de flesta överens om att den gemensamma valutan var felkonstruerad.
De sydeuropeiska ekonomierna var sällsynt dåligt rustade för att gå med eurosamarbetet. Och det saknades gemensamma regler för banksektorn.

Sedan krisen bröt ut har den stora rädslan i EU varit att krisländerna ska ställa in betalningarna. För att hantera krisen har därför hundratals miljarder euro lånats ut till länder som Grekland, Spanien, Portugal och Irland.

Men medborgarna i krisländerna har inte sett några miljarder. Pengarna har istället gått till att betala räntor och amorteringar på de enorma statsskulder som länderna dragit på sig under krisen. De största mottagarna av stödet är därmed franska och tyska banker. Det är dem som har räddats – inte krisländerna.

För om krisländerna var dåligt rustade för euron, så var för de än sämre rustade för den krispolitik som har påtvingats dem. Faktum är att inget land hade klarat den politiken.

För krislånen har inte varit villkorslösa. Krav har ställts på strukturomvandlingar och kraftiga nedskärningar i offentlig sektor.
Det handlar om skrotad anställningstrygghet,
försvagade kollektivavtal,
sänkta löner,
sänkt a-kassa,
sänkta pensioner,
avregleringar och utförsäljning av statliga företag.

Mötesdeltagare, så ser klassisk högerpolitik ut. En politik som vi Socialdemokraterna kraftig tar avstånd ifrån!

***

Krisen har drabbat vissa länder hårdare än andra.
I Spanien och Grekland är arbetslösheten idag 30 procent. Kvinnorna har drabbats extra hårt eftersom kraftiga nedskärningar har skett inom välfärden.
Och ungdomsarbetslösheten ligger på 60 procent.
60 procent, mötesdeltagare!

Det land som har drabbats absolut hårdast är Grekland. Och då pratar jag inte bara om massarbetslösheten. Åtstramningspolitiken har visat sig vara dödlig. Den offentliga sjukvårdsbudgeten har bantats med mer än 40 procent och över 35 000 sjukvårdsanställda har förlorat jobbet.

Nu ökar barnadödligheten, antalet HIV-smittade har mångdubblas och malaria sprids för första gången sedan 70-talet.

Kamrater! Detta är inte bara ett misslyckande för högern, utan en katastrof.

***

Europa står idag inför ett vägval. Ska vi fortsätta åtstramningspolitiken och därmed förvärra krisen ytterligare? Det är högerns misslyckade recept.

Eller ska vi istället genomföra klassisk socialdemokratisk politik. Det går inte att svälta fram arbetstillfällen. Det vet vi. Europa behöver därför en kraftfull politik för fler jobb.

I Sverige har vi Socialdemokrater har satt upp som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Och vi har en strategi för att nå dit. Samma åtgärder behövs i EU för att bekämpa massarbetslösheten.

Vår jobbstrategis första del är att: Investera för framtiden.

-    Det betyder investeringar i infrastruktur, så att varor kan transporteras och så att människor kan ta sig jobbet,
-    Det betyder investeringar i forskning, som driver både företagen och samhället framåt
-    Det betyder investeringar i bostäder, så att jobbsökande kan flytta dit jobben finns och att unga kan flytta hemifrån
-    Och det betyder investeringar i klimatomställningen, som kan göra oss världsledande och samtidigt skapa ett hållbart samhälle som vi kan ge i arv till våra barn.

Jobbstrategins andra del är att: Skapa en efterfrågan på arbetskraft
Bland annat genom att se till så att välfärden kan anställa den personal den behöver.

Jobbstrategins tredje del är att: Utbilda för rätt kompetens
För att trots att vi har skyhög arbetslöshet,
så finns det många företag som har svårt att rekrytera.
I Sverige är det vansinnigt att regeringen har valt att skära ned på utbildningsmöjligheterna.

Mötesdeltatagre,
Det är dags att sluta attackera arbetslösa,
och börja attackera arbetslösheten!

***

Kamrater,
Moderaterna och övriga delar av den europeiska högern har en helt annan inställning till villkoren på arbetsmarkanden än vad vi har.

Moderaterna har en ambition att skapa en låglönesektor och det genomsyrar deras politik.

Detta är en fundamental skillnad mellan oss. En skillnad där valet står mellan att Sverige och EU konkurrera med kunskap och utveckling – eller låga löner och dåliga anställningsvillkor.

Det är därför Moderaterna har försvagat a-kassan och socialförsäkringssystemet, det är därför de vill göra det ännu billigare att anställa redan billig arbetskraft.

Men Moderaternas största angrepp på den svenska arbetsmarknadsmodellen kom ändå efter Vaxholmskonflikten. För tio år sedan satte Byggnads ett skolbygge i Vaxholm i blockad. Anledningen var att det lettiska byggföretaget Laval vägrade teckna ett svenskt kollektivavtal. Detta eftersom bolaget hade ett lettiskt kollektivavtal. I det rättsliga efterspelet förklarade EU-domstolen att Byggnads hade agerat felaktigt.

Därefter ändrade regeringen Reinfeldt den svenska lagstiftning så att det i praktiken blev omöjligt för svenska fackföreningar att tvinga fram svenska kollektivavtal, när en arbetsgivare redan har ett utländskt kollektivavtal. Detta genom den lag som brukar kallas lex Laval.

Här gick regeringen längre än vad EU krävde av oss.

Här skadade regeringen den svenska modellen; den svenska modell som under årtionden har skapat ordning och reda på den svenska arbetsmarkanden – och som starkt ha bidragit till att göra den svenska ekonomin internationellt konkurrenskraftig.

Efterspelet till Vaxholmskonflikten visar också hur politiken i EU och i Sverige hänger ihop. Ska vi laga den svenska modellen behöver vi fler socialdemokrater i riksdagen så att lex Laval kan rivas upp, och det behövs fler socialdemokrater i europaparlamentet som kan ändra EU-rätten.

Kamrater, vi måste tillbaka till en ordning där det är svenska kollektivavtal som gäller i Sverige!

***

Massarbetslösheten, neddragningarna i välfärden och de försämrade villkor på arbetsmarkanden har fått stora politiska konsekvenser. Både i Sverige och i resten av EU.

Eurokrisen har ställt medlemsstater mot varandra och skapat social och politisk oro. I Grekland fick nazistiska Gyllene gryning 7 procent av rösterna i parlamentsvalet. I Spanien har omfattande gatuprotester mot åtstramningar och massarbetslöshet fått högerregeringen att inskränka demonstrationsfriheten. Ett högerparti med rötterna i Francos fascistiska parti.

Det är en tydlig signal om att vi måste stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter. För hotet mot det som vi uppfattar som självklart är inte teoretiskt, utan i högsta grad verkligt. I Ungern har det regerande högerpartiet Fidesz inskränkt pressfriheten, i flera länder ifrågasätts rätten för homosexuella att uttrycka sin kärlek och i exempelvis Rumänien utsätts romer för omfattande rasism.

I Sverige ser vi hur Sverigedemokraterna växer sig allt starkare. Och på den internationella kvinnodagen blev vi i Malmö återigen påminda om vilket förakt som nazister visar för människors liv.

Mötesdeltagare, demokratin kan inte tas för given. Den måste ständigt erövras. Därför måste vi stå upp för de mänskliga rättigheterna!

***

Men det räcker inte med mänskliga rättigheter, vi måste också göra något för att bekämpa grogrunden för extremism och intolerans. Det handlar om arbetslöshet, otrygghet på arbetsmarknaden och bristen på hopp och framtidstro. Var finns hoppet när de unga saknar arbete att gå till? Var finns hoppet när man behöver vara orolig för att man ska ersättas av anställda i bemanningsföretag med lägre löner?

Det är hög tid att EU får ett nytt styre som inser att dagens krispolitik och svältkurer är helt misslyckade. En ledning som inte sätter den fria rörligheten på markanden före de fackliga rättigheterna. En ledning som står upp för medborgarnas fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet och extremism.

Och låt valet till europaparlamentet bli en tydlig signal till Moderaterna om vad som väntar i höstens svenska val.

Kamrater, den 25 maj gäller det! Nu kör vi!

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-06 16:43