Information och program inför Första maj

Dags för att ladda upp inför Första Maj 2014.

Temat för Första Maj 2014 är "Ingen ung utan Jobb!".

Årets Första Maj-märke (Ingen ung utan Jobb) kostar 40 kronor (inköp för S-förening 25 kr/st). Märket går att köpa på S-expeditionen och av din S-förening.

Lunds eget huvudtema för Första Maj 2014 blir "Vård, Utbildning, Arbete och Miljö".

Program Första Maj

Vi samlas på Clemenstorget 10.30.

Avmarsch kl. 11.00

Samling och tal på stortorget kl. 12.00

Huvudtalare vår egen S-EU kandidat Mattias Olsson.

 

Kl 14.30 blir det ett föredrag av professor Roger Johansson om partiets historia och utveckling. Socialdemokratin i Sverige fyller ju 125 år i år. Lokal: Partiexpeditionen, Kattesund 6 C

 

Inlämning av Första Maj-paroller

Sista dag för inlämnande av Första Maj paroller är fredagen den 24 april 2014, parollerna insändes till vår Första Maj huvudansvarige Eleni Rezaii eleni_liako@hotmail.com

Plakatmålning

Information om plakatmålning läggs ut på hemsidan snarast och skickas också ut till S-föreningara och via email till alla som har det.

Frivilliga sökes till Första Maj

Alla behövs för att vi ska lyckas och möta så många väljare vi kan. Det finns ett antal arbetsuppgifter som kräver insatser:

Plakatmålning, flygbladsutdelning inför Första Maj, resning av tältet på Stortorget, medlemsvärvare, ordningsvakter, transport till Clemenstorget och Stortorget

För mer information och anmälan kontakta Eleni Rezaii via e- post: eleni_liako@hotmail.com eller telefon 073-655 34 24.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-04 11:39