Ett stort tack till alla er fantastiska valarbetare

Anders Almgren, f n oppositionsråd och hoppeligen blivande ordförande i kommunstyrelsen i Lund

Redan i mitten av 2013 påbörjade vi socialdemokrater i Lund arbetet inför det val vi nu har bakom oss. Vi utsåg en valledning som snabbt började ta fram planering och strategier för en framgångsrik valrörelse. Vi vässade under hösten och vintern vår politik. Ett omfattande arbete som resulterade i ett nytt, tydligt och genomarbetat handlingsprogram. Ett handlingsprogram som utgjort grunden till allt vårt lokala budskap genom hela valrörelsen.


Sedan i januari har vi Socialdemokrater i Lund befunnit oss i "valrörelseläge". Vi har fört en intensiv samtalskampanj från våren, via EU-valrörelsen, genom sommaren och in i den begynnande hösten och slutspurten i september.Målet har hela tiden varit ett rödgrönt styre i såväl Sveriges riksdag som i Region Skåne och i Lunds kommun. Strategin har egentligen varit ganska enkel. Vägen till valsegern handlar om att genom ständiga samtal med väljarna där deras frågor och funderingar får stå i centrum och där vi tar till oss och försöker ge svar. Tidigt satte vi upp som målsättning att vi skulle samtal med 15 000 lundabor och väljare. Siffran kom vi fram till genom att utgå från partistyrelsens mål om att i hela landet samtala med 1,5 miljon väljare och eftersom 1 procent av alla i Sverige bor i just Lund så ska vi samtala med 15 000 väljare.


Målet har många gånger tyckts väldigt avlägset särskilt när regnet stod som spön i backen och hela EU-valrörelsen såg ut att regna bort. Men vi har träget kämpat på, hela tiden fortsatt att genomföra våra dörrknackningar och rapporterat in våra resultat. Gjort våra dagliga insatser, sprungit i våra trappuppgångar, stått utanför stationen och vid Blocket, genomfört våra valmöten med våra internationella föreningar med mera. När vi på valdagen summerade ihop alla samtal kom vi upp i den fantastiska siffran 16 488 samtal. Det är en siffra som inger respekt och något som ni alla kan vara fantastiskt nöjda med.


Nu återstår att se hur långt det arbetet räcker. Vi har gått framåt i opinionen i mängder av svenska kommuner och landsting finns nu chansen till socialdemokratiskt ledda kommun- och landstingsledningar. Det är viktigt för att vända en negativ samhällsutveckling. Nu krävs en bättre skola, bättre sjukvård och en kraftfull politik för full sysselsättning. På nationell nivå pågår samtidigt för fullt arbetet med att skapa en S-ledd regering med Stefan Löfven som statsminister.
Vi socialdemokrater går framåt i valet i Lund, men inte tillräckligt för att få ytterligare mandat. Tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ samlar vi 48 % av väljarnas stöd, vilket ser ut att resultera i 31 mandat av 65 i kommunfullmäktige. Däremot har vårt arbete inneburit ett blytungt nederlag för den borgerliga Alliansen i Lund som tillsammans backar med 13,5 procent vilket kan jämföras med deras tapp nationellt på knappt 10 procent. Den borgerliga Alliansen som styrt Lund med egen majoritet i åtta långa år lyckades endast samla 36 % av väljarstödet. Det är en unikt låg siffra för Lunds borgerlighet. Samtliga borgerliga partier backar rejält, men hårdast slog valresultatet mot Moderaterna. De backar över 9 %-enheter. Så vi har all anledning att vara stolta.


I Lunds kommun fick vi för första gången på väldigt länge ett osäkert parlamentariskt läge. Vi är som största parti i Lund, i en situation där väljarna tydligt sagt nej till fortsatt borgerlig Allians, beredda att ta ansvar.


Det ansvaret tar vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet. Tillsammans för vi nu samtal med samtliga invalda partier i kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna vars främlingsfientlighet och rasism helt omöjliggör samarbete. Målsättningen är att tillsammans med (MP) och andra skapa en styrande majoritetskoalition i Lunds kommun. En koalition som kan leva upp till förväntningarna om en bättre skola, äldreomsorg och mycket annat som är eftersatt i det kommunala välfärdsuppdraget. Men också en koalition som kan visa handlingskraft, höja ambitionerna och tillsammans med andra krafter i samhället skapa en positiv utveckling för att möta vår tids stora utmaningar.

Anders Almgren, oppositionsråd (s) och förtstanamn på fullmäktigelistam

Daniel Pettersson, politisk sekreterare (s)

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-17 06:54