Här är det socialdemokratiska lundalaget i höstens val

Här är de socialdemokrater som blir gruppledare i kommunens styrelser och nämnder efter valet i höst.  

Från vänster till höger ses Ann-Margreth Olsson (Vård- och omsorgsnämnden), Kenth Andersson (Barn- och skolnämnd Öster), Stig Svensson (Utbildningsnämnden), Rune Granqvist (Renhållningsstyrelsen), Lena Fällström (Tekniska nämnden), Peter Fransson (Socialnämnden), Klara Strandberg (Valnämnden), Joakim Friberg (Kultur- och fritidsnämnden), Monica Molin (Barn- och skolnämnd Lund), Anders Almgren (Kommunstyrelsen), Björn Abelson (Byggnadsnämnden), Eleni Rezaii Liakou (Miljönämnden), Mattias Olsson (Lunds kommunala  fastighets AB), Helena Lindh (Lunds kommuns Parkerings AB), Kenneth M Persson (Kraftringen AB) och Per Olsson (Servicenämnden). Saknas på bild gör Elin Gustavsson som under våren befinner sig på utbytestermin i Brisbane, Australien. Hon blir vår representant i Arenabolagets styrelse. Likaså saknas Solveig Ekström-Persson som blir vår gruppledare i Överförmyndarnämnden.

 

Vid Socialdemokraterna i Lunds årsmöte i lördags den 29 mars fastställdes listan till kommunfullmäktigevalet i september. Samtidigt valdes gruppledarna för samtliga kommunala nämnder. Här är vårt lag som nu står nu berett att ta över och leda kommunen de kommande fyra åren.

Gruppledare:

Kommunstyrelsen: Anders Almgren

Byggnadsnämnden: Björn Abelson

Tekniska nämnden: Lena Fällström

Barn- och skolnämnd Lunds stad: Monica Molin

Barn- och skolnämnd Öster: Kenth Andersson

Utbildningsnämnden: Stig Svensson

Kultur- och fritidsnämnden: Joakim Friberg

Socialnämnden: Peter Fransson

Vård- och omsorgsnämnden: Ann-Margreth Olsson

Miljönämnden: Eleni Rezaii Liakou

Servicenämnden: Per Olsson

Renhållningsstyrelsen: Rune Granqvist

Valnämnden: Klara Strandberg

Överförmyndarnämnden: Solveig Ekström Persson

Kommunrevision: Britt Svensson

Arenabolaget: Elin Gustafsson

Kraftringen AB: Kenneth M Persson

LKF AB: Mattias Olsson

Lunds parkering AB: Helena Lindh

 

Fullmäktigelistan

1   Anders Almgren, 46 år Kommunalråd Dalby
2   Elin Gustavsson, 25 år Student Lund
3   Björn Abelson, 45 år Vårdbiträde Lund
4   Ann-Margreth Ohlsson, 61 år Forskare Lund
5   Peter Fransson, 29 år Föreningssamordnare Lund
6   Anna-Lena Hogerud, 37 år Jur.Kand. Lund
7   Mattias Olsson, 39 år Kanslichef Lund
8   Monica Molin, 66 år Egen företagare Lund
9   Kent Andersson, 58 år Posttjänsteman Veberöd
10 Lena Fällström, 59 år Kanslist Lund
11 Lennart Prytz, 71 år fd Kommunalråd Lund
12 Fanny Johansson, 27 år Statsvetare Lund
13 Stig Svensson, 64 år Skatterevisor Lund
14 Jeanette Olsson, 54 år Verksamhetsutvecklare Lund
15 Per Olsson, 54 år Byggnadsingenjör Södra Sandby
16 Eleni Rezaii Liakou, 52 år Modersmålslärare Lund
17 Joakim Friberg, 34 år IT-tekniker Lund
18 Klara Strandberg, 30 år Samhällsplanerare Lund
19 Rune Granqvist, 59 år Utbildningskonsulent Lund
20 Eva S Olsson, 65 år Socionom Lund
21 Ronny Hansson, 56 år Speditör Genarp
22 Akram Heidari, 49 år Projektledare Dalby
23 Mohsen Abtin, 60 år Civilingenjör Lund
24 Anna Gawrys, 37 år Nämndssekreterare Lund
25 Mats Nilsson, 48 år Systemutvecklare Lund
26 Helen Pender, 58 år Förskollärare Lund
27 Kenneth M Persson, 50 år Professor Lund
28 Jorun Koca Jacobsson, 36 år Politisk sekreterare Lund
29 Zebastian Liljegren, 27 år Juridikstudent Lund
30 Sayran Eliassi, 26 år Statsvetare Lund
31 Harpreet Singh, 40 år Handledare Lund
32 Agnes Petersson, 50 år Undersköterska Lund
33 Daniel Pettersson, 35 år Politisk sekreterare Lund
34 Linda Andersson, 39 år Arbetssökande Lund
35 Olof Nyman, 34 år Lärare Lund
36 Solveig Ekström Persson, 73 år Pol.Mag. Veberöd
37 Gustav Hofvander, 71 år fd Betongarbetare Södra Sandby
38 Ann-Sofie Severinsson, 66 år fd Lärare Lund
39 Tobias Lönnell, 25 år Student Södra Sandby
40 Asta Bergström, 71 år Filosofie Doktor Lund
41 Anders Hansson, 58 år Förtidspensionär Lund
42 Inga-Lisa Ekdahl, 77 år fd leg.Sjuksköterska Veberöd
43 Laurent Laté Lawson, 57 år Företagare Lund
44 Linnea Koopmann, 20 år Student Lund
45 Mårten Spanne, 47 år Ingenjör Lund
46 Margareth Hansson, 60 år fd Barnskötare Veberöd
47 Roland Carlsson, 62 år Bageriarbetare Lund
48 Vlasta Sabljak, 57 år Arkitekt Lund
49 Magnus Thörn, 67 år Pensionär Lund
50 Kristin Linderoth, 31 år Doktorand Lund
51 Thomas Småberg, 43 år Docent i Historia Lund
52 Inger Ponsler, 68 år Pensionär Genarp
53 Lars Graffemark, 70 år Sjuksköterska Lund
54 Anna Trulsson, 43 år Socionom Lund
55 Gabor Tilesch, 66 år Pensionär Lund
56 Danuta Nilsson, 65 år fd Förskollärare Lund
57 Bengt Borgh, 69 år Ingenjör Lund
58 Ellen Walleij, 24 år Lantmäteristudent Lund
59 Mattias Thurén, 65 år QA Assistent Lund
60 Eva Norrman, 69 år Pensionär Lund
61 Ludvig Stigsson, 34 år Arbetssökande Lund
62 Anna-Lena Håkansson, 67 år Leg arbetsterapeut Lund
63 Anders Edström, 56 år Lärare Lund
64 Ullabell Ahl, 70 år Pensionär Lund
65 Christer Nilsson, 62 år Undersköterska Lund

- Valberedningen har gjort ett mycket bra arbete med att ta fram ett förslag som tar fasta på den oerhörda bredden inom socialdemokratin i Lund. Vi har många yngre personer som lyfts in och kommer få tunga uppgifter i partiet och vi har även flera äldre och erfarna politiker. Vi har representation från alla kommundelar och personer med bred kompetens och bakgrund. Med det här starka laget står vi väl rustade för att efter valet i september ta över det politiska styret i Lund. Nu är vi verkligen redo för valrörelsen, säger Björn Abelson, ordförande för Socialdemokraterna i Lund.

Kontaktpersoner:

Björn Abelson, ordförande: 073-622 92 69

Daniel Pettersson, politisk sekreterare: 0734-48 58 82

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 15:36