Vallöfte för lärarna

3,5 miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Det vallöftet gav Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan idag.

- Vi tänker se till att läraryrket blir ett drömyrke för våra unga och att lärarna känner stor stolthet över sin gärning, sade Stefan Löfven tillsammans med Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan på en pressträff där de presenterade ett vallöfte för lärarna.

Samverkan
För att höja läraryrkets attraktivitet krävs ett sammanhållet och långsiktigt arbete. Vi kommer att samla alla skolans aktörer inklusive arbetsmarknadens parter för att bedriva ett gemensamt arbete. Arbetet har redan startat med en nationell samling för läraryrket, vilket vi kommer att ta vidare i regeringsställning. Vi kommer liksom tidigare bjuda in till den nationella samlingen över blockgränserna.

Vallöfte
Vi kommer att investera 3,5 miljarder kronor årligen för att skapa ett attraktivt läraryrke. Våra framtidsreformer för läraryrket har två tydliga fokus:

Höja lärarutbildningens kvalitet.
Höja läraryrkets attraktivitet.
Det handlar bland annat om fler vägar till läraryrket, fler karriärtjänster i skolor med tuffa förutsättningar, kompetensutveckling och stöd från ledningen samt mindre administration.

Mer information
PM: En framgångsrik skola kräver ett attraktivt läraryrke - lärarinvesteringar om 3,5 miljarder årligen (PDF)

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 11:35