En bra arbetsgivare

Peter Fransson är vår gruppledare i Socialnämnden och sitter i kommunfullmäktige. Elin Gustafsson står på andra plats på fullmäktigelistan och blir vår gruppledare i Arenabolagets styrelse.

För oss feminister är jämställda löner för kommunens anställda en självklarhet. De som jobbar i kommunens verksamheter ska ha bra löner, god arbetsmiljö och stort inflytande över sitt arbete. Många arbetsuppgifter i de kommunala verksamheterna är tunga och slitsamma. Att som anställd få möjlighet till friskvård är därför en viktig del i att vara en god arbetsgivare. Personalen är vår absolut viktigaste resurs.

Vi vill:
• Jämställa lönerna i kommunens verksamhet.
• Ge alla kommunanställda rätt till heltidsanställning.
• Införa en friskvårdstimme i veckan för kommunens anställd.
• Ge personalen mer inflytande över sin arbetssituation.
• Avskaffa de delade turerna i kommunens verksamhet.

Läs mer om vår arbetsgivarpolitik i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02