En bra start i livet

Skolans främsta uppgift är att utveckla elevernas kunskap. Det kräver en jämlik skola som ger barnen lika möjlighet att växa, nå framgång och förverkliga sina drömmar. Det kräver insatser som motverkar segregation och sätter barnens behov främst. Därför säger vi nej till skolor som drivs i vinstsyfte. Vi vill att kreativitet, nyfikenhet och trygghet ska prägla lärandet, både i för- och grundskola. Trygga människor vågar pröva det nya och bidrar till förändring. För att klara det krävs mindre klasser och fler lärare. Hur man har det hemma ska inte påverka resultatet, varje barn måste få den hjälp och det stöd som behövs. Lärarnas ska få bättre förutsättningar att vara pedagoger som lotsar barnen framåt. Utemiljön ska locka till lek och lärande och genom det stödja skolans övriga uppgifter.

Vi vill:
• Minska barngrupperna i förskolan till högst 11 barn bland de yngre och högst 16 barn bland de något äldre.
• Minska klasstorlekarna så att inga klasser i skolår F-3 har fler än 25 elever.
• Anställa minst 100 nya lärare i förskola och skola.
• Erbjuda läxläsning i skolan till alla elever.
• Bygga fler förskolor och skolor.

Läs mer om vår skolpolitik i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Mer information om vår nationella skolpolitik finns här:
( https://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Mindre-klasser---mer-kunskap/ )

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:03