En värdig omsorg

Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt liv också med en eller flera funktionsnedsättningar. Vilka stödinsatser som erbjuds ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Ett gott liv kräver bra boende, stöd och vård vid behov, välfungerande färdtjänst, tillgängliga mötesplatser och möjlighet att delta i kultur- och fritidsliv. Var och en ska kunna leva som sina jämnåriga, vara verksamma i arbete, daglig verksamhet eller annan sysselsättning.

Behov av stöd i vardagen och personlig omvårdnad kan kan vara en stor omställning för den som tidigare varit van att klara sig själv. Vi vill göra hemvården mer flexibel så att den enskilde själv får prioritera vad som är viktigt. Det måste finnas utrymme både för det överenskomna och det oförutsedda. Vi vill utveckla en kvalitetsgaranti för äldre tillsammans med intresserade Lundabor och berörda. Utvärderingar där brukare, anhöriga och personal deltar ska säkerställa att god kvalitet ges.

Vi vill:
• Att Vård- och omsorg ska drivas i offentlig regi, icke vinstdrivande aktörer kan vara ett komplement.
• Anställa fler i vård och omsorg och återinföra kommunalt anställda personliga assistenter.
• Införa flexibel hemvård med rätt till ett eget lokalt hemvårdsteam med välkänd personal för den enskilde.
• Skapa fler mötesplatser, aktiviteter och träffpunkter.
• Att det ska finnas seniorboenden och anpassade bostäder i hela kommunen, med närhet till affärer, vårdcentral, bibliotek och andra mötesplatser.

Läs mer om vår äldrepolitik i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Mer om vår nationella politik för äldre:
https://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Aldre/

Vår nationella sjukvårdspolitik:
https://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Sjukvard/

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02