Ett livslångt lärande

Gymnasiet är ett viktigt steg ut i livet. Därför är det viktigt att alla får gå just den utbildning de har valt. Då måste antalet platser i gymnasieskolan öka och en ny skola byggas. Vi vill att gymnasieskolan ska präglas av mångfald och bryta segregation. Genom att se till att det finns både yrkes- och studieförberedande program på alla kommunala gymnasieskolor kan vi skapa en mer integrerad skolmiljö. Lärlingsutbildningen behöver utvecklas och förbättras. Eleverna på alla program ska aktivt erbjudas en utbildning som ger högskolebehörighet. För den som ångrar sitt val av yrke eller utbildning måste det ges nya möjligheter. Genom att stärka Komvux får fler möjlighet att välja eller komplettera sin utbildning.

En bra skola kräver personal som har tid för eleverna. Vi vill ge utrymme för erfarna lärare att föra över sin kunskap genom att arbeta en del av sin tid som mentorer för nyutexaminerade kollegor.
Vi vill:

• Erbjuda alla elever plats på sitt förstahandsval av gymnasieutbildning.
• Att alla kommunala gymnasieskolorna ska ha både studieförberedande och yrkesförberedande program.
• Att Komvux ska ge fler möjlighet att läsa gymnasiets nationella program eller komplettera betyg för vidare studier.
• Införa fler lektorer och ett mentorsprogram med erfarna lärare.
• Minska lärarnas administrativa börda.

Läs mer om vår skolpolitik i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Mer om vår nationella politik för yrkeshögskolan: https://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Fler-platser-pa-yrkeshogskolan/

Mer om vår nationella politik för högre utbildning: https://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/16-000-fler-hogskoleplatser/

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 14:23