Fler bostäder i attraktiv miljö

Björn Abelson är ordförande för Socialdemokraterna i Lund. Han är 2:e vice ordförande och gruppledare för oss i Byggnadsnämnden och är tredje namn på fullmäktigelistan i valet.

Vi ska bygga bort bostadsbristen som hindrar personer att flytta, ta ett nytt jobb eller bli självständiga. Vi vill bygga i hela kommunen, både hyresrätter och andra boendeformer. På så sätt motverkas segregation samtidigt som valfriheten ökas. Vi vill bygga tätare och stadsmässigt för att skapa en bättre boendemiljö. Många bostadsområden och stadsdelar behöver rustas upp. Det kan handla om bättre grönområden, ökad trygghet, service och kollektivtrafik. Hela Lund ska leva. Ökade insatser behövs för bostadsbyggande och samhällsutveckling i de östra kommundelarna.

Lunds centrum behöver bli mer levande och attraktivt. Vi måste samverka brett för att skapa bättre förutsättningar för handel, restauranger och kulturutbud. Torgen ska vara platser för möten och aktiviteter eller en paus i vardagen. Barnen har rätt till större utrymme i centrum, genom fler platser för lek. Ett levande centrum kräver olika sätt att ta sig fram på. Genom att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik blir centrum mer attraktivt. Samtidigt måste det finnas parkeringar i närheten av centrum för de som behöver ta bilen.

Vi vill:
• Bygga minst 1 500 bostäder per år, varav 40 % hyresrätter.
• Öka LKF:s bostadsproduktion till 400 bostäder per år.
• Stärka centrums attraktionskraft med handel, aktiviteter och mötesplatser.
• Förbättra service och handel i stadsdelscentra och tätorter.
• Utarbeta stadsdelsprogram för befintliga områden i nära dialog med de boende.

Läs mer om vår politik för ökat byggande och stadsutveckling i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer om vår nationella bostadspolitik:
https://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Bostad/

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-10 07:42