Kultur och aktiv fritid

Anna-Lena Hogerud är idag ett av våra två kommunalråd i Lund. Joakim Friberg är vår gruppledare och andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur och idrott ger möjligheter att mötas, förstå sociala skillnader och motarbeta ojämlikhet. Lund är ett exempel på detta. Den humoristiska ådra som har växt fram och förfinats i Lund har bidragit till att vi bor i en öppen, välkomnande stad. För att det ska fortsätta vara så måste aktiviteterna vara öppna för alla oavsett bakgrund, kön eller särskilda behov.

Tjejers och killars aktiviteter måste värderas lika. Barn och ungas kreativitet och eget skapande får inte begränsas av föräldrarnas ekonomi eller brist på lokaler. Eldsjälar i föreningar gör ovärderliga insatser för ungas aktiviteter. Vi vill öka deras möjlighet till att fortsätta sitt engagemang och erbjuda en kontinuerlig verksamhet. För att alla ska kunna hitta något som passar dem vill vi bland annat öka stödet för arrangemang och kulturprojekt. Kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av kultur ska förbättras.

Vi vill:
• Investera i Lunds kulturhus.
• Stärka biblioteken och gör dem till kulturcentra.
• Ta fram bättre lokaler för kampsport, gymnastik och andra idrottsföreningar.
• Investera i hästsporten, bygg ett nytt ridhus.
• Öka föreningsstödet till barn, unga och folkbildning.

Läs mer om vår kulturpolitik i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram

Mer om vår nationella kulturpolitik:
https://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kultur/

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 17:43