Debatt: Höj skatten för att värna välfärden

För att värna kvaliteten i välfärden måste kommunalskatten höjas något. Det menar ordförandena i Dalby och Genarps S-föreningar.

 
 Akram Heidari
 Ronny Hansson


Alla har rätt till bra utbildning, god vård och omsorg samt trygghet, oavsett inkomst, ålder eller bakgrund. En viktig förutsättning för att uppnå detta är, att det finns tillräckligt med resurser för välfärden.

Lunds kommun behöver mer resurser för att lösa frågor, som är angelägna för medborgarna. Vi anser därför att skatten behöver höjas något. Som vanligt motsätter sig de borgerliga partierna detta. Ibland sänker de t o m skatten om det passar deras egna mål oavsett behoven.

Det kommer att innebära att det blir mindre resurser för vård av de äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Alla partier, framför i debatter och i andra sammanhang, att man vill att alla som behöver det ska ges en god omsorg. Men om man inte är beredd att tillföra de ekonomiska resurser som behövs, så blir omsorgen sämre.

Barn och ungdomar är den viktigaste resursen för framtiden. Därför är det nödvändigt att alla barn får en god start i livet genom en bra barnomsorg och en bra skola. En viktig förutsättning för att nå det, är att det finns tillräckligt med personal i både förskolan och skolan. Barnen drabbas om inte skolan ges tillräckligt med resurser.

Det är viktigt att hela Lunds kommun ges förutsättningar att utvecklas i enlighet med målsättningarna i översiktsplanen. I de östra kommundelarna behöver det bl. a byggas fler hyresbostäder och våra centra utvecklas. Om detta ska kunna genomföras, behövs det planer och kommunal mark samt en aktiv kommunal dialog med byggherrar och en marknadsföring även av dessa delar av Lunds kommun.

Om inte kommunen kontinuerligt och målmedvetet arbetar med dessa frågor, så kommer allt mer att koncentreras till Lunds stad. Det är till nackdel för flertalet medborgare i kommunen.

Vi socialdemokrater har solidariteten och en helhetssyn på utvecklingen i Lunds kommun som våra ledstjärnor, eftersom det är långsiktigt hållbart ur alla aspekter.

Akram Heidari                                          Ronny Hansson

Ordförande i Dalby S-förening                 Ordförande i Genarps S-förening

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-26 16:18