Debatt: Stoppa planerade nedläggningar och utveckla Genarp

2018, kanske tidigare, hotas grundläggande service i Genarp, bl. a:

1.    Nedläggning av friluftsbadet
2.    Träffpunkten i Genarp läggs sannolikt ned, eftersom hälften av dessa ska bort
3.    Planer finns på att sälja Medborgarhuset

Skälet är att den moderatledda oppositionen med stöd av SD, har majoritet Lunds kommunfullmäktige. Oavsett de behov som finns säger man nej till att förstärka budgeten genom att höja skatten några enstaka 10-öringar. Man struntar i konsekvenserna för barn, äldre och andra i behov av kommunal service. Det är cynism.

Det finns sannolikt möjligheter till besparingar, genom effektiviseringar och i synnerhet bättre samordning av kommunal verksamhet. Till exempel sköter i dag varje nämnd/förvaltning sina grönområden i de olika kommundelarna. Tekniska förvaltningen, kultur- o fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget, LKF. Med en bättre samordning i bl. a Genarp, t ex en gemensam upphandling skulle man kunna utföra dessa arbeten mycket effektivare och därmed billigare.

En satsning på bättre kommunikationer, ökat bostadsbyggande samt service av olika slag är en av förutsättningarna för att även medborgarna i Genarp ska få del av den utveckling som sker i Lund och i SV Skåne. Vi är ju också en del av Lunds kommun.

 Vi kräver:
-    Stoppa planerade nedläggningar och utveckla Genarp
-    Samordna kommunal verksamhet för att hushålla med resurserna
-    Satsa på bättre kommunikationer, utveckla ett centrum i Genarp med bostäder och service

Socialdemokraterna i Genarp
Ronny Hansson
Gunnar Jönsson

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-22 12:57