Skolplaneringen för Mårtens Fälad försenas inte av flyktingboende

- Jag är övetygad om att vi kan hitta goda lösningar för flyktingboende utan att planeringen av skolorna på Mårtens Fälad försenas. Det skriver Monica Molin, socialdemokratisk ordförande för Barn- och skolnämnd Lunds stad i ett svar på en insändare av Robert Barnes i Sydsvenskan

Jag är lika bestört som insändarskribenten när det gäller branden på Mårtenskolan. Skrämmande och fruktansvärt när det sker där människor bor nära!

På Barn- och skolnämnd Lunds stad är vi angelägna om att trygga elevernas skolgång på Mårtens fälad enligt det beslut vi tagit – utan fördröjning! Kommunens lokalplaneringsgrupp arbetar för närvarande med att ta fram beslutsunderlag så kommunstyrelsen kan fatta nödvändiga beslut, vilket är proceduren när det handlar om så här stora investeringar.

Jag vet att vi i kommunen måste vända på alla stenar för att hitta flyktingboende och där har Mårtenstomten funnits med i diskussionerna.

Jag är övertygad om att socialförvaltningen tillsammans med serviceförvaltningen, där frågorna kring flyktingboende hanteras, hittar goda lösningar utan att äventyra eller försena planeringen av skolverksamhet för barn och unga på Mårtens fälad med omnejd.

Monica Molin

Ordförande, Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-07 14:08