Socialdemokraterna vill ge alla behöriga lundaelever en gymnasieplats från 2017

Stig Svensson, vice ordförande för socialdemokraterna i utbildningsnämnden svarar här på ett inlägg av Karin Buttler under "Åsikter" i Sydsvenskan, där hon är starkt kritisk mot det fria gymnasietsöket i Skåne och det konsekvenser det får för många lundaungdomar.

"Karin Buttler vill ge unga i Lund förtur till gymnasium i hemstaden. Precis som hon skriver kommer cirka 65 procent av de sökande eleverna till Lunds gymnasieskolor från andra kommuner. Det beror på att Lund är en populär utbildningsort, vilket i grunden är något positivt. Tyvärr medför det att inte alla elever kan få plats i våra skolor höstterminen 2016.

Lunds kommun ingår i samverkansavtalet Fritt sök Skåne. Där ingår samtliga kommuner i Skåne plus några i Blekinge. Avtalet innebär att alla elever inom området har rätt att söka vilken utbildning vid vilken skola de vill. Även om utbildningen finns i den egna kommunens skola. Inom avtalet för Fritt sök finns ingen platsgaranti för elever från den egna kommunen vilket gör att Lund idag inte kan ge förtur till egna elever.

Fritt sök Skåne och Blekinge ingicks utan djupare politisk diskussion. Få kommuner visade något intresse att diskutera vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Och tyvärr är kommunerna fortfarande ointresserade av en sådan diskussion. Betydelsen av att behöva ha bra betyg för att läsa i Lunds gymnasieskolor är en sådan konsekvens. En fördel med det stora antalet elever inom kommunens gymnasieskolor är att det ger eleverna maximalt goda valmöjligheter.

Enda sättet att garantera alla behöriga som vill läsa i Lund en plats är att ordna fler platser och bygga ny gymnasieskola. Vi har från S och Mp arbetat hårt för att få till stånd byggnation av en femte gymnasieskola så snart som möjligt. Framförhållningen i denna viktiga fråga har tyvärr lyst med sin frånvaro. Beslut om en femte gymnasieskola borde ha tagits redan under förra valperioden. Vi har förhoppningar att ett sådant beslut ska vara klart innan denna månads utgång.

Självfallet ska elever från våra gamla samverkanskommuner - Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och Burlöv - beredas plats i Lunds kommunala gymnasieskolor.

Uppdrag har därför också lämnats till gymnasieskolans förvaltning att i samråd med grundskolan ordna fram tillfälliga skollokaler så att vi förhoppningsvis från höstterminen 2017 kan bereda alla behöriga sökande plats i Lund."

Stig Svensson,

för S-gruppen i utbildningsnämnden

Inlägget publicerat i Sydsvenskan den 12 april 2016

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-12 11:09