Vi vill satsa på träffpunkter för alla pensionärer

Alliansen uttrycker kritik mot att den rödgrönrosa majoriteten avskaffar subventioner till trygghetsboenden (8/1).

Självklart anser Socialdemokraterna i Lund att trygghetsboenden är bra för de äldre som känner sig ensamma och otrygga eller som från sin villa vill flytta till en mindre bostad. Sådana trygghetsboenden har byggts i många år - utan subventioner. Hur mycket service som erbjuds varierar stort från boende till boende. När den enskilde har behov av hemvård får man den via kommunen på vanligt vis.

Det som de borgerliga i Lund tidigare beslutat var att också subventionera sådana trygghetsbostäder där de som flyttar in köper sina lägenheter för flera miljoner. Dessa bostäder subventioneras därigenom med mer än 1000 (tusen) kronor per månad för att de som bor i dem ska ha tillgång till en värdinna några timmar varje dag samt till en egen gemensamhetslokal.

De borgerliga var beredda att i fortsättningen ge denna subvention utan att ställa några krav på att den enskilda bostaden skulle vara "speciellt anpassad för äldres behov" - alltså att hygienutrymmen och sovrum kan fungera även om man blir sämre och behöver ha hjälpare. Möjligheten att kunna bo kvar hemma skulle alltså inte bli större än i nyproducerade, icke subventionerade bostäder.

Under 2015 har 45 trygghetslägenheter subventionerats med 625 tusen kronor! Avsikten från den borgerliga sidan var att sådana lägenheter skulle öka i antal. De beslöt redan 2014 att ge ett förhandsbeslut till en byggherre för bostadsrättslägenheter att deras 75 lägenheter skulle subventioneras på samma nivå. Med borgarnas förslag skulle vi alltså riskera att få en skenande kostnad för dessa subventioner.

Socialdemokraterna vill istället använda dessa pengar på ett för medborgarna rättvisare sätt som till träffpunkter tillgängliga för alla pensionärer i Lund - inte bara för ett utvalt fåtal.

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Mai Almén (S), ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-12 10:48