Heta frågor från Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för Dalby 36:2 – planuppdrag.

Området ligger i östra Dalby, strax söder om Hällestadvägen, företaget Hultbeck vill bygga gles så kallade Livsstilsbebyggelse, dvs stora villor i parkmiljö i området. I Lunds Översiktsplan så är området planerat för bostadsbebyggelse om 21-40 år. Det ligger längst ut på Galgabacken i Dalby och att den borgerliga majoriteten nu i strid med tjänstemannaförslaget lagt ett planuppdrag innebär att vi börjar bygga längst ut från Dalby innan området planeras i övrigt.

Vi Socialdemokrater röstade tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att inte ge planuppdrag. Tyvärr la den borgerliga majoriteten på Staffan Bohlins FPs initiativ ett yrkande om att hela Galgabacken nu bör planeras för bebyggelse inom de närmaste åren, med i första hand fribyggarvillor.

Det nya uppdraget till Stadsbyggnadskontoret innebär att vi går ifrån all planering vi haft för Dalbys utbyggnad och det riskerar att bli flera olyckliga resultat av beslutet.

-          Galgabacken är planerat för tät tvåvåningsbebyggelse med radhus och en del lägre flerfamiljshus. Det nya förslaget riskerar att bli en fjärdedel så tätt. Vi behöver alltså ett helt nytt utbyggnadsområde i Dalby, mer jordbruksmark eller naturmark skulle behöva bebyggas för att kompensera bortfallet av framtida bostäder.
 
-          Ett ökat byggande i Dalby riskerar att minska intresset för att bygga nya bostäder i Veberöd. Vilket i sin tur kan försämra förutsättningarna för att bygga
 
-          Det var ett dåligt och ogenomtänkt beslut som den borgerliga majoriteten i Byggnadsnämnden fattade i går, jag skall göra allt för att övertyga dem om detta, för att få dem att tänka om, säger Björn Abelson (S) och andre vice ordförande i Byggnadsnämnden.
 

Detaljplan för Höjdpunkten 2 m fl i Lund – samråd

Detta är en av de första detaljplanerna i det nya Brunnshögsområdet, en detaljplan för området mellan Odarslövsvägen och E22:an.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att skicka ut förslaget till detaljplan för Höjdpunkten 2 för samråd utan några synpunkter. Vi Socialdemokrater försökte få en återremiss för att omarbeta detaljplanen på några punkter, framförallt är det att så stor del av byggnationen riskerar bli parkeringshus som vi vänder oss emot. I området planeras för en påbyggnad av det existerande parkeringshuset vilket är bra, helst borde all parkering samlas där för att undvika att två kontorshus nu riskerar att ersättas med parkeringshus. Anledningarna för denna oväntade utveckling är två, det är dyrt att gräva ned parkeringar och miljöskäl, då parkeringar helst inte skall ligga i källaren på husen för då blir det för bekvämt att ta bilen (utifrån trafikutredaren Trivectors utredningar).

-          Slutsatsen att undvika källargarage är vettig, men resultat att nya arbetsplatser ersätts med parkeringshus är mycket olycklig, säger Björn Abelson (S), andre vice ordförande i Byggnadsnämnden.

 
Demokratisk Vänsters motion "För ett miljö- och klimatanpassat trafiksystem: Utarbeta en parkeringsstrategi för stadskärnan"
 
Tyvärr blev det strid mellan den borgerliga majoriteten i Byggnadsnämnden och oppositionen i frågan om hur vi skulle yttra oss över Demokratisk Vänsters motion. 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade utifrån Ulf Nymark, DVs förslag ”att rekommendera kommunfullmäktige att med hänvisning till vad som anförts i motionen och i tjänsteskrivelsen bifalla motionen”, medan de borgerliga yrkade och röstade för att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
 
-          Det är olyckligt att de borgerliga vill avslå motionen om att ta fram en parkeringsstrategi för centrum, vilket behövs, för att de lägger in andra värderingar i ett förslag från ett litet oppositionsparti, säger Björn Abelson (S), andre vice ordförande i Byggnadsnämnden.

 
Detta är ett försök till sammanfattning av de hetaste punkterna på gårdagens sammanträde. Den allra mest underhållande begivenheten vid Byggnadsnämndens majsammanträde var annars den underhållning som avgående stadsarkitekten Bengt Aronsson stod för i form av anekdoter, heta jazztoner och skönsång på spexarvis om hur illa det kan gå med ett bygglov för ett garage.
 
 
Björn Abelson (S)
2:e vice ordförande Byggnadsnämnden i Lund
 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 11:12