Vi tar striden för Borgarparken och Svenshögsskolan!

Byggnadsnämnden i Lund har återgigen fattat beslut om att fortsätta planerna för att bygga i Borgarparken på Norra Fäladen och på Svenshögsskolan skolgård. Vi Socialdemokrater försökte stoppa planerna för att låta Seniorgården genomföra sitt omstridda projekt, tyvärr så har ännu inget borgerligt parti ändrat sig i frågan. Våra förslag som fick stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att hitta en annan placering av Seniorgårdens hus avslogs tyvärr.

Vi socialdemokrater ser gärna fler bostäder för äldre i anslutning till våra stadsdelscentrum, men de ska inte byggas inne i våra parker eller på skolgårdar. Vi delar länsstyrelsens kritik mot att bygga bostäder i Borgarparken, förtäta gärna i Lund och i övriga tätorter i kommunen, men då är det ännu viktigare att de uppvuxna stadsdelsparkerna får bli kvar och kan utnyttjas av alla boende.

Vi vill få bort Seniorgårdens hus från placeringen i Borgarparken och på skolgården, vi lyfter därför förslaget om att hitta en annan placering för husen. Men vi säger mycket tydligt nej till det nuvarande förslaget.

Vi upplever också att engagemanget för att stoppa Seniorgårdens hus är mycket stort på Norra Fäladen hos boende, men också hos föräldrar och lärare till barnen på Svenshögsskolan. Det är orimligt när vi behöver bygga ut skolorna på Norr att vi inleder med att placera höghus inne på skolgården, säger Björn Abelson, (S), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden i Lund.

Det har tyvärr blivit prestige i frågan att driva igenom detta byggprojekt och tyvärr har inget av de borgerliga partierna ändrat sig ännu till att vilja stoppa detta olyckliga projekt. Den andra delen av projektet att bygga hyreshus i LKFs regi i kvarteret Bullerbyn tycker vi är ett mycket bra projekt och vi är därför måna om att inte avslå den delen.

Yrkande från Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Återremittera detaljplanen för omarbetning med följande uppdrag

att Seniorgårdens hus (Norra Fäladen 4:1 mfl), i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård utgår

att fortsätta detaljplanearbetet för LKFs byggnation inom kvarteret Bullerbyn

att undersöka intresse för att ta fram detaljplan för Seniorgårdens hus i nytt läge efter Svenshögsvägen (i första hand Norra delen av ICAs parkering och anslutande del av Fäladstorgets parkering)

Vi yrkade i andra hand avslag på detaljplanen, med samma uppdrag som ovan om det hade vunnit bifall, dvs att fortsätta arbetet med LKF byggnation och att pröva ett annat läge för Senirogården.

Vi reserverade oss tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot beslutet.

Nu går detaljplanen ut för granskning och det går att tycka till om förslaget igen. Det borde komma upp för godkännande på Byggnadsnämnden i mars och för antagande vid kommunfullmäktige i maj 2014, om vi inte får något av de borgerliga partierna att ändra sig på vägen. Det är därför viktigt att fortsätta diskussionerna och arbetet med att övertyga de som tyvärr vill tillåta Seniorgården att bygga i Borgaparken och på Svenshögsskolans skolgård att projektet bör skrotas eller helst flyttas.

Björn Abelson (S)

2:e vice ordförande Byggnadsnämnden Lund

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13 15:44